Transparentnost Srbija: Štetne i neobrazložene izmene akata EPS

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Termoelektrana Nikola Tesla A (TENT A) u Obrenovcu (TAF)

Izmene osnivačkog akta i Statuta JP Elektroprivreda Srbije imaće veoma štetne posledice na primenu antikorupcijskih zakona u najvećem srpskom javnom preduzeću, upozorava Transparentnost Srbija (TS). Direktor EPS-a i članovi Nadzornog odbora neće imati status javnih funkcionera, neće postojati obaveza da se direktor bira na konkursu, EPS neće imati opštu obavezu sprovođenja javnih nabavki, neće biti podvrgnut nadzoru ministarstva privrede, a transparentnost rada EPS će biti smanjena jer neće objavljivati program poslovanja, ističe TS.

U saopštenju TS se ističe da ključni razlozi izmene osnivačkog akta i Statuta JP EPS nisu obrazloženi, te da je pravni osnov sporan. Odluke Nadzornog odbora EPS od 4. aprila 2023. godine, kojim se menja Osnivački akt i Statut, kada stupe na snagu, dovešće do toga da se na EPS više ne primenjuje Zakon o javnim preduzećima, ističe Transparentnost Srbija (TS).

Ubuduće, dodaje TS, ni direktor ni članovi Nadzornog odbora EPS neće imati status javnih funkcionera, što znači da neće biti u obavezi da podnose izveštaje o imovini i prihodima, iako će raspolagati javnim sredstvima veoma velike vrednosti (365.105.090.000 dinara, odnosno oko 3,1 milijarde evra, prema podacima iz izmenjenog osnivačkog akta).

Transparentnost Srbija (Foto: Logo TS)

Više neće postojati zakonska obaveza da se direktor bira na konkursu, koju Vlada Srbije ni u proteklih devet godina (nakon smene Aleksandra Obradovića) nije poštovala. Inače, promena statusa preduzeća nije bila prepreka da se obaveza sprovođenja konkursa propiše novim Statutom, navodi TS.

Kada je reč o javnim nabavkama, EPS će izgubiti status „javnog naručioca“, i neće imati opštu obavezu sprovođenja nabavki na osnovu zakona, već samo u vezi sa pojedinim delatnostima.

EPS više neće biti podvrgnut nadzoru ministarstva privrede ili bilo kog drugog ministarstva, a smanjiće se i transparentnost, jer EPS više neće objavljivati program poslovanja i tromesečne izveštaje o njihovoj realizaciji.

Takođe, EPS više neće imati ograničenja da troši sredstva za donacije i sponzorstva, što širom otvara nove kanale za politički dirigovano rasipanje javnih resursa, navodi se u saopštenju TS.

Ovakva transformacija EPS, napominje TS, pravno je moguća jedino ukoliko se nesumnjivo utvrdi da to preduzeće „ne obavlja delatnost od opšteg interesa“. Zakon o energetici, koji određuje delatnosti od opšteg interesa u ovoj oblasti, donet je još 2014. godine, a poslednji put menjan 2021. godine, tako da je ostalo nejasno po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga se promene, ako su zasnovane na tom zakonu, vrše tek u aprilu 2023. godine, ističe TS.

TS zaključuje da su i stručne službe EPS, što se može videti iz izveštaja sa sednice NO, iznele stav da je EPS i dalje obavezan da primenjuje Zakon o javnim preduzećima.