Impresum

Impresum

Naziv medija:

Talk About Facts – TAF 

Naziv izdavača:

Građanska inicijativa “TAF”

Glavna i odgovorna urednica Talk About Facts – TAF:

Jasmina Prodanović

Registracioni broj medija: IN000989