Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Smatra se da ste samim izlaskom na portal Talk About Facts – TAF upoznati sa pravilima korišćenja sajta, da ih prihvatate u celini i na sopstvenu odgovornost, kao i da sadržaj portala koristite isključivo za ličnu upotrebu.

Talk About Facts – TAF je vlasnik autorskih prava na sadržaj koji je na portalu objavljen i pored koga je naznačeno da je izvor – TAF.

Dozvoljeno je preuzimanje tekstova na kojima je naznačeno da im je izvor TAF uz obavezno navođenje izvora (Izvor: TAF) i autora teksta, kao i uz obavezno postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.taftalkaboutfacts.rs

Prenošenje fotografija, ilustracija i video-materijala čiji je izvor TAF dozvoljeno je samo uz saglasnost redakcije i autora.

TAF ne snosi odgovornost za tekstove objavljene na drugim portalima, a čiji su linkovi objavljeni u tekstovima čiji je izvor TAF. Ti se linkovi ne smatraju delom sajta TAF-a.

Čitaoci koji svojom voljom pošalju fotografije, video-snimke ili pisana dela s ciljem objavljivanja, u celosti prenose sva autorska prava na Talk About Facts – TAF. 

Komentari

TAF zadržava pravo da ne objavi komentare koji krše domaće ili međunarodne zakone, vređaju, pozivaju na nasilje, sadrže vulgarnosti, pretnje ili su rasisitički, odnosno šovinistički, kao i komentare koji krše pravilo privatnosti trećih lica.

Takođe, TAF neće objavljivati komentare koji nisu u skladu sa temom teksta, ili sadrže linkove koji vode ka sadržaju koji nije u skladu sa uređivačkom politikom TAF-a.

TAF ne odgovara za komentare posetilaca koji su izneli sopstveno mišljenje.

Komentari na Fejsbuku

U skladu Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk (od 15. novembra 2013) korisnici odgovaraju za sadržinu komentara ispod prostora na zvaničnoj stranici Talk About Facts – TAF na Fejsbuku. Administrator stranice Talk About Facts – TAF na Fejsbuku brisaće komentare za koje proceni da su suprotni Uslovima korišćenja na Fejsbuku i uređivačkoj politici TAF-a.

Politika privatnosti

Politika privatnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

GI TAF kao izdavač portala Talk About Facts (TAF) obrađuje podatke o ličnosti.

Portal Talk About Facts – TAF se obavezuje da će najstrože poštovati anonimnost i privatnost svojih korisnika. Podaci o korisnicima dostupni su samo urednicima i administratoru portala TAF-a, koji su odgovorni za poštovanje zaštite privatnosti. Svi podaci o korisnicima su nam poznati samo zato što su nužni za obavljanje posla.

U skladu sa zakonom, portal TAF prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, kao što su elektronska adresa i ime i prezime, koji se ostavljaju prilikom slanja komentara ili u slučajevima korespondencije sa zaposlenima u TAF-u.

Prilikom ostavljanja komentara, TAF dobija podatke i o internet provajderu, odnosno IP adresi. E-mail adrese koje se ostave na TAF-u ni pod kojim uslovima se ne mogu ustupiti bilo kom trećem licu.

Identitet i kontakt podaci rukovaoca podacima

Građanska inicijativa TAF
Vuka Karadžića 111, 
11500 Obrenovac, Srbija
Matični broj 28363877

Kontakt adresa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

tafobrenovac@gmail.com

Svrha obrade, izvor podataka i pravni osnov za obradu

Podaci koji se prikupljaju, a vezano za mogućnost ostavljanja komentara čitalaca na objavljene sadržaje, su sledeći: korisničko ime, komentar, mejl adresa i IP adresa.

Svrha prikupljanja ovih podataka je komunikacija sa korisnicima sajta, a pravni osnov je legitimni interes GI TAF kao osnivača medija da omogući komentare na svom portalu.

GI TAF ne vrši automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje na osnovu podataka o ličnosti.

U svrhu praćenja performansi sadržaja objavljenih na sajtu, koristimo Google Analytics.

Sajt www.taftalkaboutfacts.rs  koristi minimalan broj kolačića (cookies) i trekera (trackers) koji vrše obradu podataka o ličnosti.

Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg je korisnik došao. Postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača.

TAF koristi kolačiće:

– za brže i lakše korišćenje našeg portala,
– zbog optimizacije sadržaja u skladu sa interesovanjima korisnika,
– u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koristi naš sajt kako bi se unapredili sadržaj i funkcionalnosti.

Na stranicama TAF-a koriste se kolačići koji se nalaze na uređaju samo kada koristite veb-stranice TAF-a, kao i trajni kolačići koji ostaju na Vašem uređaju sve do kraja njihovog veka ili dok ih ne izbrišete u pretraživaču.

Podaci prikupljeni obradom kolačića se objedinjuju kako bi se analiziralo grupno ponašanje korisnika. Ni na koji način se ne identifikuju bilo koji lični podaci, već samo oni grupni.

Među kolačićima koji se koriste na TAF-u, nalaze se i kolačići trećih servisa koji se koriste u svrhe koje su ranije navedene (Facebook, Google, Twitter).

Prava lica na koje se podaci odnose

Uzimajući u obzir informacije koje su rukovaoci dužni da predlože prema članovima 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Opštu uredbu o zaštiti ličnih podataka (Uredba Evropskog parlamenta i Saveta EU 2016/679 koja se primenjuje od 25. 5. 2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka:

– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje njihove kopije, kao i potvrde o njihovoj obradi,
– pravo na zahtev ispravke podataka,
– pravo brisanje podataka,
– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
– pravo na prekid obrade ili ograničavanja obrade podataka.

TAF podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova: Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Svoja prava lice može ostvariti kontaktiranjem GI TAF na sledeće načine:
putem pošte, na adresu: Vuka Karadžića 111, 11500 Obrenovac, Srbija;
putem mejl adrese: tafobrenovac@gmail.com .

Lice ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Nadležnom organu se možete obratiti na sledeće načine:
putem pošte, na adresu: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija;
putem mejl adrese: office@poverenik.rs
putem telefona, pozivom na broj: +381 11 3408 900.