Ministarstvo rudarstva i energetike: EPS postaje Akcionarsko društvo zatvorenog tipa

Izvor: BETA

Naslovna fotografija: Ulaz u upravnu zgradu Elektroprivrede Srbije u Beogradu (BETA/Amir Hamzagić)

Nadzorni odbor “Elektroprivrede Srbije“ (EPS) usvojio je novi Statut čime su se stekli uslovi da se to preduzeće transformiše iz Javnog preduzeća u Akcionarsko društvo zatvorenog tipa u stoprocentnom vlasništvu države Srbije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Usvajanje Statuta predstavlja sprovođenje Odluke Vlade Srbije i prvi je korak ka reformi EPS-a kojom će se upravljački organi profesionalizovati, dovesti do efikasnijeg poslovanja i učiniti EPS “regionalnim energetskim gigantom”, navodi se u saopštenju.

Na sednici Nadzornog odbora EPS-a na kojoj je usvojen novi statut u procesu transformacije tog javnog preduzeća u zatvoreno akcionarsko društvo, predsednik Jovan Despotović nije glasao za njega.

Predsednik Nadzornog odbora Jovan Despotović rekao je za Betu da je statut usvojen i da on nije glasao za njega, već je ostao uzdržan.

“Ostao sam uzdržan, a o razlozima ne mogu da govorim”, rekao je Despotović.

Termoelektrana Nikola Telsa A (TENT A) u Obrenovcu (Foto: TAF)

Pre usvajanja Statuta, kako je saopšteno, Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije izvršili su konsultacije sa sindikatima.

Posle razmatranja sugestija u Statutu je definisano da jedan član Nadzornog odbora bude predstavnik zaposlenih, čime se dodatno štite prava radnika.

U Statutu piše da Društvo, pored pretežne i ostalih delatnosti, obavlja trgovinu električnom energijom.

“Društvo (EPS) nastavlja da vrši javno snabdevanje električnom energijom u skladu sa izdatom licencom Agencije za energetiku Srbije iz 2016. i zakonom kojim se uređuje energetika”, navodi se u saopštenju.

Ministartsvo je saopštilo da “promena pravne forme (EPS-a) donosi uređenje odnosa države i upravljanja, te da Statut predviđa da Osnivač, Vlada Srbije, imenuje Skupštinu Društva”.

“S obzirom na to da je Osnivač jedini akcionar, Skupština je jednočlana i ona imenuje Nadzorni odbor na koji prenosi najveći deo nadležnosti”, objašnjava se u saopštenju.

Termoelektrana Kostolac (Foto: BETA/Emil Vas/MO)

Nadzorni odbor ima sedam članova od kojih je jedan predsednik, a jedan predstavnik zaposlenih, i, kako je saopšteno, određuje strategiju i poslovne ciljeve društva i odgovoran je za njihovo ostvarivanje.

Nadzorni odbor imenuje sedam članova Izvršnog odbora, odnosno izvršne direktore od kojih je jedan generalni direktor, navelo je Ministarstvo.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović je kazala da je EPS “žila kucavica ” domaćeg energetskog sistema i cele privrede, te da je nacionalni interes da bude snažna i nezavisna i da bude pokretač ekonomskog razvoja.

“Promena pravne forme će doneti efikasnije upravljanje, nema otuđenja imovine, niti otpuštanja radnika, a EPS će nastaviti da bude i snabdevač i trgovac električnom energijom”, kazala je ona.

Po rečima ministarke, profesionalizacija EPS-a treba da omogući ubrzanu realizaciju velikog broja projekata koji treba da ojačaju proizvodnju električne energije.

Ukazala je u saopštenju da je transformacija EPS-a i prvi korak reforme domaćih energetskih preduzeća.

Rudarski basen Kolubara (Foto: BETA/JP “Elektroprivreda Srbije”/DS)

“Cilj Vlade Srbije je jačanje energetskog sektora, uvođenje profesionalnog menadžmenta, poboljšanje upravljanja i unapređenje poslovanja energetskih preduzeća u vlasništvu države”, kazala je ona.

Usvojena dva zahteva zaposlenih EPS-a

Predsednik sindikata zaposlenih Milan Djordjević rekao je da su Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije usvojili dva zahteva sindikata, i to ida EPS nastavi da se bavi trgovinom i snabdevanjem potrošača dok ima licencu, do 2026. godine, a da tada zatraži novu i da jedan predstavnik zaposlenih bude u Nadzornom odboru.

Djordjević je rekao da nije prihvaćen zahtev sindikata da Skupština EPS-a broji više od jednog predstavnika i da imovina EPS-a u slučaju privatizacije bude zaštićena.

Rudarski basen Kolubara (Foto: BETA/Sektor za odnose s javnoscu JP EPS/MO)

“Tražili smo da u slučaju da se privatizuju delovi EPS-a da imovina bude zaštićena, a to znači, na primer ako se ustupi rudnik u koncesiju da ne može da se prodaju i bageri i ostala oprema, ali to nisu prihvatili”, rekao je Djordjević.

Dodao je da će o tim zahtevima razgovarati sa zaposlenima i doneće se odluka šta će sindikat dalje preduzimati, ali kaže da verovatno neće odustati od zahteva. Rekao je da su njihovi zahtevi bili uneti u predloženi statut u decembru prošle godine, ali da je on u medjuvremenu izmenjen.

Nakon što je sindikat zapretio generalnim štrajkom, resorno ministarstvo je prihvatilo zahtev da zaposleni imaju predstavnika u upravljačkim organima kompanije, odnosno u Nadzornom odboru.

U saopštenju resornog ministarstva navedeno je da zahtev da snabdevanje gradjana i malih kupaca električnom energijom ostane delatnost od opšteg interesa “nije moguće prihvatiti jer nije u skladu za pravnim sistemom Srbije, jer je zakonom propisano da je snabdevanje električnom energijom delatnost koja se obavlja u skladu sa tržišnim principima, čime je izvršeno usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa propisima EU”.

Foto: BETA/Dragan Gojić