Poverenik: Rok za podnošenje godišnjeg Izveštaja o radu za 2022. godinu ističe 31. januara

Izvor: TAF

Autorka: Zorica Vojnović

Naslovna fotografija: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović (Medija Centar Beograd)

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović podsetio je sve organe vlasti da su dužni, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da podnesu godišnji Izveštaj o radu o radnjama tog organa za 2022. godinu.

Ova zakonska obaveza se može izvršiti putem Portala za dostavljanje godišnjih izveštaja organa vlasti, na adresi: https://izvestaji.poverenik.rs.

U slučaju da organ vlasti propusti da Povereniku podnese godišnji izveštaj do 31. januara, Poverenik  je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodioca tog organa vlasti.

Godišnji izveštaji o radnjama preduzetim u cilju primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Zakona) dostavljaju se Povereniku do 31. januara tekuće godine, za prethodnu godinu, isključivo elektronskim putem, preko Portala na sajtu Poverenika.

Tim povodom, a u skladu sa zakonom, Poverenik je doneo Odluku o obrascu i načinu dostavljanja godišnjeg izveštaja organa javne vlasti o radnjama preduzetim u cilju primene Zakona.

„Obaveza dostavljanja godišnjeg izveštaja odnosi se na sve organe vlasti koji su popisani u deset tačaka člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama”, rečeno je TAF-u iz kancelarije Poverenika. „Govorimo o izveštaju o postupanju po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Koliko su imali zahteva za pristup informacijama u toku godine, po koliko su postupili, koliko su odbili odnosno odbacili i koliko je bilo žalbi povereniku protiv njih. Organi su dužni da dostave (te podatke) u godišnjem izveštaju. Deo tog izveštaja odnosi se i na Informator o radu ali u smislu da li su objavili Informator o radu, kao i način čuvanja i održavanja nosača informacija. Pristup portalu na sajtu Poverenika je omogućen samo mesec dana, nakon čega se 31. januara portal zaključava.”

Izveštaji organa vlasti predstavljaju osnovu za izradu godišnjeg izveštaja o stanju u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, koji Poverenik podnosi Narodnoj skupštini Republike Srbije. Za razliku od Jedinstvenog informacionog sistema Informatora o radu, ovaj portal nije dostupan javnosti.

„Portal za dostavljanje godišnjih izveštaja organa vlasti nije dostupan građanima. To je evidencija o kojoj Poverenik vodi računa, prati kako i na koji način da unapredi rad organa i koje mere da preduzme protiv onih koji nisu postupali u skladu sa Zakonom. Iz njega se vidi da li su (organi vlasti) objavili Informator (o radu), da li postupaju po zahtevima za pristup informacijama, kako čuvaju nosače informacija. Izveštaj više služi Povereniku kao vrsta nadzora, a odnosi se i na naš godišnji izveštaj Skupštini, jer je deo izveštaja koji Poverenik podnosi Narodnoj Skupštini.”

Druga obaveza koja postoji po Zakonu za organe javne vlasti je dostavljanje Informatora o radu. Iz kancelarije Poverenika objašnjavaju da je reč o dve različite obaveze. Za razliku od godišnjeg Izveštaja o radu, obavezu dostavljanja Informatora o radu imaju organi vlasti popisani u tačkama 1 do 7 člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Informator o radu je obaveza čije je dostavljanje je završeno 17. novembra 2022. godine. Bitna razlika kod Informatora o radu, u odnosu na godišnje Izveštaje o radu, je i da su ovi podaci dostupni građanima na portalu Jedinstveni informacioni sistem Informatora o radu.

„Organi vlasti imaju i obavezu objavljivanja Informatora o radu na portalu Jedinstvenog informacionog sistema Informatora o radu koji se nalazi na sajtu Poverenika. Ta obaveza je trebala da bude ispunjena do 16. novembra. Ovaj portal je, međutim, stalno otvoren i dostupan građanima, s obzirom da te podatke, po Zakonu, treba ažurirati u roku od 30 dana od dana nastanka promene”, kažu iz kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podaka o ličnosti.

Za neispunjavanje ove obaveze, Poverenik takođe može da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, o čemu je TAF pisao.