Poverenik: Okončan zakonski rok za organe vlasti da izrade Informator o radu

Izvor: TAF

Autorka: Zorica Vojnović

Naslovna fotografija: Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu (poverenik.rs)

Zakonski rok za organe vlasti da izrade informator o radu u Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu, okončan je 17. novembra. Neispunjavanje ove obaveze povlači pokretanje prekršajnog postupka, ali je po rečima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića, od prekršajne kazne „mnogo bitnije da se pravo javnosti da zna sve pojedinosti o radu organa vlasti ispoštuje do kraja”.

Objavljivanje informatora o radu jedna je od mera „za unapređivanje javnosti rada organa vlasti”, kaže se u saopštenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik).

Uspostavljanjem Jedinstvenog informacionog sistema omogućeno je svakom korisniku interneta da se na jednom mestu upozna sa informatorima o radu svih organa vlasti, od najviših državnih organa, preko pokrajinskih i organa lokalne samouprave, javnih preduzeća, ustanova, privrednih društava čiji su osnivač ili većinski članovi drugi organi vlasti, sve do mesnih zajednica.

Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a pristupa mu se preko veb adrese https://informator.poverenik.rs/pristup .

Kada je Transparentnost Srbija, u maju ove godine u Medija Centru Beograd, predstavila svoj redovni godišnji izveštaj o indeksu transparentnosti lokalne samouprave, poverenik Marinović je apelovao „na sve jedinice lokalne samouprave” (JLS), odnosno gradove i opštine, „da se jednostavno otvore prema građanima“ i „da informacije o svom radu, koje su nastale u njihovom radu ili u vezi sa radom, objavljuju što više proaktivno. Onda neće imati problema sa tražiocem informacija i neće morati njihov predmet da dolazi po žalbi kod Poverenika”, rekao je Milan Marinović.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović (Foto: Medija Centar)

Uputio je poziv svim organima vlasti, u skladu sa izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji se primenjuje od 17. februara ove godine, da proaktivno objavljuju informacije o svom radu i tako doprinesu većem poverenju građana u vlast na svakom nivou, pa i na nivou JLS. „Kada kažem građana mislim u najširem smislu reči i na građane, i na udruženja građana, nevladine organizacije i medije”, istakao je Poverenik.

Naglasio je da je propisana obaveza da „informator o radu svakog organa vlasti, pojedinca i lokalne samouprave” prvo bude objavljen na jedinstvenoj platformi koja se vodi kod Poverenika, „da bi ljudi mogli lakše da pretražuju Informator o radu organa vlasti i da bi lakše došli do informacije”. Propisano je i da Informatori o radu budu uniformni, odnosno urađeni na jedinstven način.

„Sa druge strane, kada pričamo o samoj sadržini Informatora o radu, moram reći da smo značajno povećali broj tema, broj rubrika i elemenata koji sada moraju biti objavljeni u Informatoru i koji moraju biti učinjeni transparentnim pod pretnjom prekršajne odgovornosti”, podsetio je Marinović, i upozorio:

„Sve JLS, kao organi vlasti koji imaju obavezu da po novom zakonu izrađuju i objavljuju Informatore o radu, da to urade u skladu sa Zakonom do 16. novembra ove godine, jer od 17. novembra počinje kontrola od strane Poverenika i biće podnošeni Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv onih koji to nisu uradili.

Mi moramo poraditi svi zajedno na tome da ukažemo na ozbiljnost i na nužnost potrebe objavljivanja Informatora o radu ne samo zbog pretnje prekršajnom sankcijom, to je najmanje bitno. Mnogo je bitnije da se pravo javnosti da zna sve pojedinosti o radu organa vlasti ispoštuje do kraja.”