Javna sednica Komisije za planove Skupštine GO Obrenovac nakon javnog uvida u Nacrt plana detaljne regulacije „Topolice 2” u Obrenovcu u petak 23. februara

Izvor: TAF

Naslovna fotografija:  Lokacija za izgradnju naselja Topolice 2 (TAF Arhiva)

Javna sednica Komisije za planove Skupštine GO Obrenovac, nakon javnog uvida u Nacrt plana detaljne regulacije Topolice 2” u Obrenovcu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Topolice 2 u Obrenovcu, održaće se 23. februara 2024. godine sa početkom u 12.00 časova, u velikoj sali na drugom spratu zgrade Opštinske uprave GO Obrenovac.

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije (PDR) „Topolice 2” i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja (SPU) na životnu sredinu Plana detaljne regulacije (PDR) „Topolice 2“ u Obrenovcu trajao je od 8. januara do 6. februara 2024. godine.

Sva pravna i fizička lica koja su, zaključno sa 6. februarom 2024. godine, u pisanoj formi dostavila svoja mišljenja, primedbe i sugestije na planirano rešenje, Odseku za urbanizam i zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanizam i komunalno građevinske poslove Uprave GO Obrenovac, mogu u toku javne sednice obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine GO Obrenovac.

Odluku o izradi PDR „Topolice 2“ u Obrenovcu i Izveštaja o SPU na životnu sredinu PDR „Topolice 2“ u Obrenovcu (Odluka), donela je Skupština GO Obrenovac, 8. jula 2022. godine.

U Odluci stoji da se izrada PDR-a poverava preduzeću „Urbanprojekt” a.d. iz Čačka, kao i da će sredstva za izradu PDR-a, obezbediti investitori „Auto Čačak Trucks” doo iz Čačka, „Skandinavia Investment Group” doo iz Beograda i „Viraga Building” doo iz Obrenovca.

Odlukom Skupštine GO Obrenovac preciziran je i rok od 10 meseci za izradu PDR „Topolice 2“ u Obrenovcu, od dana donošenja odluke, što znači da je PDR trebao da bude izrađen do maja 2023. godine. 

Međutim, iako je rani javni uvid povodom izrade PDR „Topolice 2“ u Obrenovcu održan od 15. do 30. novembra 2022. godine, PDR „Topolice 2“ u Obrenovcu još uvek nije usvojen. Njegov nacrt zajedno sa Izveštajem o SPU na životnu sredinu PDR „Topolice 2“ predstavljen je građanima Obrenovca, na javnom uvidu, tek početkom ove godine, više od godinu dana nakon održanog ranog javnog uvida.