Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije Topolice 2 u Obrenovcu

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Naselje Topolice i lokacija predviđena za izgradnju Topolice 2 (Foto: TAF)

Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanizam i komunalno građevinske poslove Uprave GO Obrenovac, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i zaključkom Komisije za planove Skupštine GO Obrenovac, oglasio je rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije Topolice 2 u Obrenovcu

Rani javni uvid traje 15 dana, od 15.11.2022. godine, zaključno sa 30.11.2022. godine, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, u holu zgrade Opštinske uprave GO Obrenovac, u ulici Vuka Karadžića broj 74, objavljeno je na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac.

U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, dostupan je i na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac.

Predstavnik obrađivača Plana će 18. novembra 2022. godine od 7.30 do 15.30 časova, zainteresovanim licima davati informacije o predloženom rešenju, u holu zgrade Opštinske uprave GO Obrenovac.

Lokacija Topolice 2 pored Hotela Obrenovac (Foto: TAF)

Zaključno sa 30. novembrom 2022. godine, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, tokom trajanja ranog javnog uvida, dostaviti preko pisarnice svoja mišljenja, primedbe i sugestije na planirano rešenje, u pisanoj formi, Odeljenju za urbanizam i komunalno građevinske poslove, Odseku za urbanizam i zaštitu životne sredine Uprave GO Obrenovac, u ulici Vuka Karadžića broj 74.