Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije „Topolice 2” i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Topolice 2” u Obrenovcu

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: TAF (arhiva)

Do 6. februara, u holu zgrade Opštinske uprave GO Obrenovac, traje javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije Topolice 2u Obrenovcu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije (PDR) “Topolice 2”. Javna sednica Komisije za planove Skupštine GO Obrenovac biće održana 22. februara 2024. godine.

Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanizam i komunalno građevinske poslove Uprave GO Obrenovac, oglasio je početkom januara javni uvid u trajanju od 08. 01.2024. godine do 06.02.2024. godine, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i zaključkom Komisije za planove Skupštine GO Obrenovac.

Zaključno sa 06.02.2024. godine, sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu izvršiti javni uvid u holu zgrade Opštinske uprave, u ulici Vuka Karadžića br.74, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Tokom trajanja javnog uvida, Nacrt plana detaljne regulacije “Topolice 2” kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije (PDR) “Topolice 2” dostupni su i na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac, u okviru rubrike Dokumenta/Dokumenta/Rani javni uvid/Plan detaljne regulacije Topolice 2 (https://obrenovac.rs/?page_id=10168 ).

Takođe tokom trajanja javnog uvida, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, zaključno sa 06.02.2024. godine, dostaviti preko pisarnice svoja mišljenja, primedbe i sugestije na planirano rešenje, u pisanoj formi, Odeljenju za urbanizam i komunalno građevinske poslove, Odseku za urbanizam i zaštitu životne sredine Uprave GO Obrenovac, u ulici Vuka Karadžića broj 74.

Po okončanju javnog uvida, održaće se javna sednica Komisije za planove Skupštine GO Obrenovac. U toku javne sednice sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine GO Obrenovac.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine GO Obrenovac biće održana  22.02.2024. godine sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave GO Obrenovac, (velika sala, II sprat), u ulici Vuka Karadžića broj 74.