Skupština Obrenovca u starom sazivu usvojila budžet GO Obrenovac za 2024. godinu, sa dnevnog reda skinula Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije (PDR) za proširenje Privredne zone „Ratari“

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Četvrta sednica Skupštine GO Obrenovac (TAF)

Skupština GO Obrenovac, u starom sazivu, na sednici održanoj 1. jula, usvojila je budžet GO Obrenovac za 2024. godinu u iznosu od oko 3.35 milijardi dinara. Na zahtev odbornika Predraga Milivojevića (SNS) sa dnevnog reda sednice skinut je Predlog odluke o izradi PDR za proširenje Privredne zone Ratari”, na prostoru površine oko 67 hektara između poljoprivrednog kombinata A.D. „Dragan Marković“, državnog puta IB reda br.26, Beograd-Šabac i kanala koji je granica sa naseljem Skela, na katastarskim opštinama K.O. Ratari, K.O. Brgulice i K.O. Krtinska, GO Obrenovac.

Inicijativa Privrednog društva Lafarge BFC Srbija doo Beočin” (Lafarge BFC) za proširenje Privredne zone „Ratari”, predata krajem prošle godine, pored postojećih oko 43 hektara treba da obuhvati i oko 24 hektara poljoprivrednog zemljišta u kontaktnom području.

Na zahtev Službe gradskog Urbaniste grada Beograda, početkom aprila ove godine, Lafarge BFC je dostavio dopunu planiranih namena pojedinačnih objekata u budućem poslovnom i proizvodnom kompleksu u Privrednoj zoni „Ratari”. U njoj se navodi da budući kompleks „može uključivati” i „pogon za proizvodnju cementa”.

Odbornik Predrag Milivojević (SNS) iz Ratara je predložio skidanje ove tačke dnevnog reda uz obrazloženje da građani nisu obavešteni da će Lafarge BFC u privrednoj zoni proizvoditi i cement.

Odbornik Skupštine GO Obrenovac Predrag Milivojević (SNS) (Foto: TAF)

„Imam predlog za izmenu. Skidanje tačke 19 sa dnevnog reda, koja je sadržala budući kompleks u Ratarima, odnosno fabriku Lafarž (Lafarge BFC). Novim, izmenjenim regulacionim planom, je navedeno da između ostalog to bude i proizvodnja cementa u Ratarima. Ljudi, ako nam treba nova cementara vi dobro razmislite. Ja mislim da ova tačka treba pod hitno da se skida. Mi nismo protiv Lafarža i proizvodnje gipsa koja je bila prvobitno najavljena. Ovo su sad novi momenti gde je obuhvaćeno i zemljište poljoprivrednika tim regulacionim planom. Molim vas, predsedniče opštine i Veće gradske opštine, razmotrite naredne korake što se tiče te detaljne regulacije“, rekao je Milivojević.

Predsednik Skupštine Milorad Janković podržao je predlog Milivojevića dodajući da je jedan od razloga za skidanje ove tačke i to što „ni građani Ratara, Brgulica, Skele uopšte nisu upoznati sa ovom situacijom“, nakon čega je svih 35 prisutnih odbornika glasalo za skidanje ovog predloga sa dnevnog reda sednice.

AUDIO: Odbornik Predrag Milivojević (SNS) i predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Jankovic (TAF)  

U izjavi za TAF, predsednik Skupštine Milorad Janković je rekao da odbornik Predrag Milivojević, koji je tražio skidanje predloga sa dnevnog reda, zastupa Ratare u Skupštini Obrenovca.

„On je, onako u svom stilu, rekao da je to stvar o kojoj tek treba da se razgovara, da narod nije upoznat  sasvim, a nećemo ići narodu u kontru. Tako da oko toga više ne bih ništa“, kazao je Janković.

AUDIO: predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković (TAF)

Na pitanje da li će to biti razmatrano na nekoj od narednih sednica Skupštine GO Obrenovac Janković je za TAF rekao:

„Verovatno. Neko će o tome razgovarati jednog dana. Kao što, evo vidite šta se dešava sa onim u Loznici tamo, posle pet godina se tek sad razgovara.“

Budžet opštine za 2024. godinu 3.35 milijardi dinara

Odlukom Skupštine GO Obrenovac usvojen je budžet opštine za 2024. godinu u iznosu od oko 3.35 milijardi dinara. Zajedno sa ovom odlukom usvojen je i Kadrovski plan Uprave GO Obrenovac za 2024. godinu, kojim je predviđeno povećanje broja zaposlenih za 35 u odnosu na prošlu godinu.

Načelnica Uprave GO Obrenovac Marijana Milosavljević za TAF je rekla da je reč o planiranom povećanju do koga ne mora nužno i doći. Prilikom usvajanja budžeta, po njenim rečima, usvaja se i Kadrovski plan koji je „prva i polazna tačka“ za eventualno povećanje broja zaposlenih u Upravi opštine.

  Načelnica Uprave GO Obrenovac Marijana Milosavljević (Foto: TAF)

„U Budžetu se usvaja i Kadrovski plan i on sadrži kako postojeći broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, tako i planirani broj u 2024. godini. Ova odluka je osnov za sve dalje proceduralne radnje i da bismo mi Pravilnikom o sistematizaciji predvideli određena radna mesta. Da bismo sutra, ako se ukaže potreba da formiramo neki novi odsek, to mogli i da uradimo. Ali, za sve nam je potrebno prvo da to bude sistematizovano, da se donese odluka, da se raspiše konkurs i naravno, da imamo saglasnost komisije. Znate i sami da imamo ograničeno zapošljavanje u javnoj upravi i da su nam potrebne saglasnosti nadležne komisije. I kada se sve to sklopi onda sledi novo zapošljavanje, bez toga ništa“, rekla je Milosavljević.

Dodala je i da Kadrovski plan nije obavezujući, u smislu da povećanje broja zaposlenih u Upravi zavisi od mogućnosti, zbog čega se on i donosi zajedno da Odlukom o budžetu.

Komentarišući Odluku o budžetu kao i odluke o godišnjim programima poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća GO Obrenovac za 2024. godinu, uključujući i posebne programe za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac, predsednik Skupštine Milorad Janković je u izjavi za novinare rekao da je usvojeni budžet na istom nivou kao i prošlogodišnji i da njegovo usvajanje omogućava nastavak realizacije započetih projekata.

Predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković (Foto: TAF)

„Sasvim je normalno da se na sednici Skupštine donese budžet, kako opštinski tako i planovi i programi javnih preduzeća. Mislim da je sve završeno u redovnom postupku. Budžet je nešto malo više od tri milijadre (dinara), kao i prošle godine, ništa nismo promenili od prošle godine. Sledi realizacija svih programa koji su dati i narod će osetiti dobrobit od ovoga, uključujući i Treću magistralu toplovoda koja se gradi i koja će ugasiti na stotine šporeta i odžaka što je najbolja stvar. Zato smo i usvajali (odluke) da bismo odmah počeli da radimo“, rekao je Janković.

Na poslednjem zasedanju Skupštine GO Obrenovac, u starom sazivu, usvojen je i Završni račun budžeta GO Obrenovac za 2023. godinu, sa Izveštajem o izvršenju budžeta za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, uključujući i Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja, Korigovani finansijski izveštaj JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za godinu završenu 31.12.2023. godine i Godišnji likvidacioni izveštaj JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji.