Danas se završava terensko prikupljanje podataka u Popisu 2022

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija:  Gradska opština Obrenovac (Foto: TAF) 

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, koji je u gradskoj opštini Obrenovac produžen za sedam dana, završava se danas u 20 časova. Građanima, koji iz bilo kog razloga nisu popisani, ostavljena je mogućnost da se najkasnije do 17. novembra, do 20.00 časova, jave Republičkom zavodu za statistiku radi dogovora o telefonskom popisivanju.

Gradska opština Obrenovac imala je na raspolaganju 24 instruktora i 153 popisivača za obavljanje popisa, uključujući i popisivače romske nacionalnosti. U pisanom odgovoru na pitanja TAF-a, zamenica predsednika Popisne komisije GO Obrenovac Jasmina Jerinić kaže da je Popisna komisija uspela da prevaziđe poteškoće u organizaciji popisa zbog odustajanja popisivača:

“Izbor instruktora i popisivača za Popis 2022. godine i u Gradskoj opštini Obrenovac kao i u celoj Srbiji izvršen je prema uputstvima Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Raspored instruktora i popisivača po popisnim krugovima izvršen je takođe od strane RZS. Pojedini izabrani i raspoređeni popisivači po dobijanju svojih popisnih krugova bili su nezadovoljni teritorijom na koju su bili određeni, na primer popisivač iz grada raspoređen u selo. U tim slučajevima je bilo odustajanja popisivača, bilo u momentu raspodele, već potpisanog ugovora i na kraju u toku samog popisa. Popisna komisija je sve te poteškoće prevazilazila angažovanjem popisivača iz rezerve, dodatnom obukom novih popisivača ili preraspodelom na popisavače koji su svoje popisne krugove završili.“

Poster Popis 2022 (Foto: RSZ)

Jedno od obeležja Popisa 2022 je i korišćenje nove informacione tehnologije od strane RZS, te upotreba lap topa od strane popisivača prilikom obavljanja popisa. Jerinić je istakla da je, prilikom odabira popisivača, vršena provera rada na računarima i selekcija rešavanjem eliminacionog testa, nakon čega je RZS organizovao i petodnevnu obuku koju su popisivači prošli na testnom okruženju, simulacijom rada na obrscima P1 i P2.

„RZS je veliki deo poslova oko organizacije osavremenio koristeći nove informacione tehnologije, počev od prijave za rad u popisu svih učesnika popisa, zaključivanja ugovora i vođenja evidencija o radu. Na terenu se popis vršio direktnim unosom podataka u lap top koji je imao svaki popisivač, sa mapama koje su sadržale sve popisne jedinice koje pripadaju njegovom krugu. Korišćenje lap topa je sigurno olakšalo rad popisivačima koji su imali veštine u korišćenju istog. Konkretno, kada popisivač završi svoj popisni krug, takozvanom sinhronizacijom podataka isti se elektronski šalju RZS na obradu, tako da njihovo korišćenje nije predstavljao ograničenje u radu popisivača.“

Građanima, koji iz bilo kog razloga nisu popisani, ostavljena je mogućnost da se najkasnije do 17. novembra, do 20.00 časova, jave radi dogovora o telefonskom popisivanju. U izuzetnim situacijama, dežurni popisivač može izaći na teren. Info-centar (broj telefona 0800 444 005) nastavlja sa svakodnevnim radom – od 08.00 do 20.00 časova. Od 8. do 17. novembra, građanima će biti na raspolaganju i dodatni brojevi telefona dežurnih popisivača, po opštinama i gradovima. Spisak će biti dostupan 8. novembra na veb-sajtu RZS-a

Na teritoriji GO Obrenovac, tvrdi Jerinić nije bilo pokretanja prekršajnih prijava zbog odbijanja građana da budu popisani. Takođe, popisivačima su, kao i na prošlom popisu na raspolaganju bila i dva asistenta romske nacionalnosti tako da nije bilo teškoća prilikom popisivanja pripadnika romske nacionalnosti.

„Odziv romske populacije na teritoriji GO Obrenovac nije se razlikovao od ostalih stanovnika naše opštine. Prema mojim informacijama, popisivači su imali potrebu intervenisanja u Stublinama, ali su na obostrano zadovoljstvo svi problemi rešeni. Generalno, stanovnici GO Obrenovac nisu odbijali popis, ili je to zaista zanemarljiv broj naših građana. Nije bilo pokretanja prekršajnih prijava.“

 

Logo Popis 2022 (Republički zavod za statistiku, popis2022.stat.gov.rs)

GO Obrenovac je, po poslednjem popisu, imala ukupno 72 419 stanovnika, od čega je sam grad imao 25 429, a ostala naselja 47 095 stanovnika. Takođe, po popisu iz 2011. godine, u GO Obrenovac je živelo više žena nego muškaraca, preciznije žena je bilo 36 723, a muškaraca 35 801.

Da li je i kakvih demografskih promena bilo na teritoriji GO Obrenovac, uključujući i promene u broju stanovništva i njegovoj strukturi poput prosečnog broja godina starosti, pola, obrazovanja, znaće se tek kada Republički zavod za statistiku objavi rezultate popisa.

Takve podatke, prema istrukcijama RZS, ne mogu davati Popisne komisije, dok RZS ne objavi  preliminarne rezultate popisa za Republiku Srbiju.  Takođe, neke od tih informacija biće dostupne javnosti tek nakon višemesečne obrade podataka sa terena jer su oni dostupni samo Republičkom zavodu za statistiku.