Danas četvrta sednica Skupštine GO Obrenovac

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Završni račun budžeta gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu i predlog budžeta GO Obrenovac za tekuću godinu, godišnji programi poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća GO Obrenovac za 2024. godinu, uključujući i posebne programe za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac, godišnji likvidacioni izveštaj JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, Odluka o izradi Plana detaljne regulacije (PDR) za proširenje Privredne zone „Ratari“,  na dnevnom su redu četvrte sednice Skupštine GO Obrenovac, koju je predsednik Skupštine Milorad Janković sazvao za ponedeljak 1. jul.

U redovnom postupku pred odbornicima će biti Predlog završnog računa budžeta GO Obrenovac za 2023. godinu sa Izveštajem o izvršenju budžeta za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, uključujući i Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja. Takođe, i Predlog odluke o budžetu GO Obrenovac za 2024. godinu sa Predlogom kadrovskog plana Uprave GO Obrenovac za tekuću godinu.

Odbornici će odlučivati i o programima poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća GO Obrenovac i izmenama programa poslovanja javno komunalnih preduzeća, za period od 01.01. do 31.12.2024. godine, uključujući i posebne programe javnih i javno komunalnih preduzeća za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac za tekuću godinu.

U nastavku rada pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za godinu završenu 31.12.2023. godine, kao i Predlog odluke o  usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji.

Kao poslednja tačka dnevnog reda četvrte sednice Skupštine GO Obrenovac predviđen je Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje Privredne zone „Ratari“. Reč je o području između poljoprivrednog kombinata A.D. „Dragan Marković“, državnog puta IB reda br.26 Beograd-Šabac i kanala koji je granica sa naseljem Skela, na katastarskim opštinama K.O. Ratari, K.O. Brgulice i K.O. Krtinska, GO Obrenovac.

Četvrta sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, sa početkom u 14.00 časova.