Trifunović: Vreme je da donesemo novi etički kodeks i za funkcionere i za zaposlene u upravi i javnim preduzećima gradske opštine Obrenovac

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Deveta sednica Skupštine GO Obrenovac  (Foto: TAF)

Napominjući da su mnoge opštine već usvojile nove etičke kodekse, uključujući i nekoliko gradskih, sekretarka Skupštine GO Obrenovac Mirjana Trifunović, u izjavi za TAF, istakla je da je to obaveza Skupštine po izmenjenom Zakonu o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi.

Gradska opština Obrenovac je, na preporuku Skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) čija je članica, na sednici Skupštine održanoj 25. januara 2005. godine usvojila Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave usvojen na Skupštini SKGO krajem 2004. godine. Na istoj sednici usvojen je i Model kodeksa ponašanja zaposlenih u upravi i javnim preduzećima u opštini, koji je predložila Skupština SKGO.

Oba kodeksa su skup načela, koji treba da usmerava funkcionere, zaposlene u upravi i javnim preduzećima u opštini u delovanju i ponašanju, a čijim usvajanjem u skupštini opštine, funkcioneri lokalne samouprave i zaposleni u upravi i javnim preduzećima preuzimaju moralnu obavezu da ta načela poštuju u obavljanju funkcije koja im je poverena.

“Mi smo te 2005. godine na Skupštini opštine Obrenovac usvojili etičke kodekse i za zaposlene u upravi i javnim preduzećima i za funkcionere”, kaže Mirjana Trifunović. “Po novom Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i lokalnoj samoupravi imamo zakonsku obavezu da donesemo novi etički kodeks za zaposlene u upravi i javnim preduzećima. U Službenom listu grada Beograda vidi se da su i grad i neke gradske opštine donele nove (etičke kodekse), jer po novom zakonu, čak i za zaposlene u upravi i javnim preduzećima kodeks donosi Skupština. U planu jeste da se rade novi etički kodeksi i mislim da je vreme da donesemo novi etički kodeks i za funkcionere i za zaposlene u upravi i javnim preduzećima gradske opštine Obrenovac. Mi o tome razmišljamo i zaista smo hteli da ga stavimo na prvu sledeću sednicu Skupštine.”

Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave koji je objavila Stalna konferencija gradova i opština (Foto: TAF)

U međuvremenu Skupština SKGO, čiji je član i GO Obrenovac, je krajem 2019. godine jednoglasno usvojila novi Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave. Nedugo nakon toga Novak Gajić, Maja Stojanović Kerić i Milica Joković su napisali a SKGO publikovala i Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave. U njemu je 12 načela Etičkog kodeksa dodatno razjašnjeno i stavljeno u kontekst obavljanja dužnosti funkcionera u lokalnoj samoupravi, kako bi im bilo olakšano da uspostave etične obrasce ponašanja u organima i ustanovama na čijem su čelu.

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, koji je usvojen na Skupštini SKGO sastoji se od 12 etičkih načela i odnosi se na sva izabrana, postavljena i imenovana lica u organ opštine ili grada, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, u organ privrednog društva u kojem udeo ili akcije ima pravno lice čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, kao i na članove tela koja osnivaju organi lokalne samouprave. Iako je predviđeno da Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave bude usvajan u skupštinama opština i gradova, čime poštovanje njegovih 12 načela postaje obaveza, ta obaveza je pre svega moralna. Neka od njegovih načela odnose se na postupanje čije bi kršenje istovremeno bilo i kršenje zakona, ali to ne važi za sva načela, niti je to njegova suština i namena. Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave sam ne predviđa nikakvu sankciju. Sankcija za nepoštovanje normi etike javne službe je pre svega moralna ali može biti i politička, kroz gubitak poverenja koje funkcioner ima kod građana lokalne zajednice koje predstavlja. Funkcioneri lokalne samouprave treba da se služe njime, kao podsetnikom i uputstvom za rešavanje etičkih dilema na koje mogu naići u obavljanju javne dužnosti. Ako to ne čine, treba da budu spremni na osudu javnosti koja ima pravo da nadzire etičnost ponašanja svojih predstavnika.

U iščekivanju usvajanja novog etičkog kodeksa, na prošloj, devetoj sednici Skupštine GO Obrenovac, odbornicima je podeljen Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave. 

“Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave smo dobili krajem prošle godine. Nakon preuzimanja poslova sekretarke, videla sam da nije podeljen, pa smo ih podelili odbornicima”, objasnila je Trifunović.

Članovi Veća GO Obrenovac, Aleksa Ivošević (SPS) i Novica Filipovac (SPS)

Predsednik Skupštine GO Obrenovac, Milorad Janković rekao je, u izjavi za TAF, da veruje da će Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave uticati na poboljšanje rada odbornika te da im može olakšati razumevanje pojedinih situacija u kojima se mogu naći.

„Sve to oni znaju jer je to nešto što nose prvenstveno od kuće. Vodič je poput podsetnika i uputstva, odnosno smernica, koje kroz pozitivne i negativne i primere ukazuju kako bi trebali da se ponašaju u određenim situacijama. Podelili smo ga i zaposlenima u upravi, uključujući i direktore javnih preduzeća u Obrenovcu. Ne da bismo ih edukovali, jer svi oni jesu školovani. Ali opet, kao što znate, čovek se uči dok je živ.”