Skupština Obrenovca: Usvojen rebalans budžeta GO Obrenovac, Mirjana Trifunović nova sekretarka Skupštine GO Obrenovac (VIDEO)

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Deveta sednica Skupštine GO Obrenovac (TAF)

Na devetoj sednici Skupštine gradske opštine Obrenovac, održanoj 6. oktobra, usvojeni su polugodišnji izveštaji o radu svih javnih preduzeća opštine kao i izveštaji o radu Skupštine gradske opštine, predsednika i Veća gradske opštine, njihovih radnih tela i uprave gradske opštine Obrenovac. Usvojena je i šesta izmena budžeta za 2022. godinu kojom je budžet opštine povećan na 3,9 milijardi dinara.

Predsednik GO Obrenovac, Miloš Stanojević je, obrazlažući odluku o rebalansu budžeta opštine, rekao da je odlukom Skupštine Beograda opština Obrenovac dobila 214 miliona dinara, čime je ukupan budžet opštine vraćen na nivo od pre 2020. godine. Uvećanje budžeta, po njemu, omogućiće da se „lakše i relaksiranije” realizuju projekti i planovi opštine u 2022. godini.

Istakao je početak radova na izgradnji atletskog stadiona na ulazu u Obrenovac. Kako je rekao, ovim objektom Obrenovac će dobiti ne samo novi izgled ulaska u grad i dodatnu promociju kao grad sporta već će predstavljati i „ekskluzivitet kada je u pitanju atletika” na teritoriji grada Beograda. 

„Od Vas samo tražim saglasnost da zajedno uđemo u istoriju i otpočnemo ovaj projekat veoma važan za Obrenovac, za Obrenovački sport, a i za Beograd i celu Srbiju”, rekao je Stanojević obraćajući se odbornicima.

Predsednik GO Obrenovac, Miloš Stanojević

Uređenju tog dela Obrenovca, po rečima Stanojevića, pored postojećih bazena, puštanja u rad novog dijagnostičkog centra, izgradnje atletskog stadiona i uređenja prostora oko Hotela „Obrenovac”, doprineće i izgradnja novog akva parka.

Javno preduzeće Sportsko kulturni centar „Obrenovac”, nekadašnji Dom kulture i sportova „Obrenovac”, koje ove godine obeležava 40 godina postojanja, i u čijem sastavu su i Obrenovački bazeni, jubilej će obeležiti početkom izgradnje akva parka sa najvišim tornjem u Srbiji, pored već postojećeg mini akva parka za decu. Po završetku zimske kupališne sezone počeće i radovi na rekonstrukciji fasade i stolarije na zatvorenom bazenu.  

Rebalansom bužeta predviđena su i sredstva za rekonstrukciju fasada na stambenim zgradama, koje su izgrađene pre 2000-te godine, sa ciljem povećanja njihove energetske efikasnosti. Ovaj projekat, po rečima Stanojevića, biće nastavljen i u narednim godinama.

Nakon dvogodišnje pauze, Obrenovački osnovci će ponovo o trošku opštine biti u prilici da od kraja godine posete Goč, Bukulju, Divčibare ili Rudnik, u okviru programa besplatnog zimovanja za učenike osnovnih škola.

„Ovaj rebalans koji mi danas usvajamo“, rekao je Stanojević, „koji je usvojen na poslednjoj sednici Skupštine grada Beograda, velika je stvar ne samo za Obrenovac, već i za ostalih 16 opština grada Beograda. Zahvaljujući razumevanju gradonačelnika (Beograda) Aleksandra Šapića i borbi mog prethodnika koji je sada gradski menadžer (Miroslava Čučkovića), mi danas imamo dodatna sredstva koja dodatno raspoređujemo  kako bi budžet GO Obrenovac i sva javna preduzeća mogli nesmetano da funkcionišu.”

Uz odluku o rebalansu budžeta, usvojena je i četvrta izmena Kadrovskog plana Uprave GO Obrenovac za 2022. godinu u delu koji se odnosi na planirani broj službenika i nameštenika na neodređeno vreme. Odlukom je povećan planirani broj izvršilaca u zvanju savetnika na 47 i broj izvršilaca mlađih referenata na tri zaposlena.

Skupština GO Obrenovac je usvojila Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti Nade Mitrašinović, na osnovu njenog zahteva za razrešenje zbog odlaska u penziju, i donela Rešenje o postavljenju Mirjane Trifunović, diplomirane pravnice, na mesto sekretarke Skupštine GO Obrenovac.

Mirjana Trifunović je diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Radila je u Upravi gradske opštine Obrenovac od 2003. godine, u Odeljenju za urbanizam i komunalno građevinske poslove, a zatim u Odeljenju za imovinsko pravne i stambene poslove. Od 2005. godine je radila u Službi za skupštinske poslove i propise,  a od 2016. godine na poslovima načelnika Službe za skupštinske poslove i propise. Obavljala je i stručne poslove za organe koji sprovode izbore u gradskoj opštini, Izbornu komisiju i biračke odbore, kao i stručne poslove za potrebe referenduma. Tokom 2014. godine je bila predsednica Nadzornog odbora JP Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu, a od 2016. godine predsednica Žalbene komisije gradske opštine Obrenovac.

Usvojena je Odluka o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu, Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” i Rešenje o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

Skupština GO Obrenovac je, između ostalog, donela Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Obrenovac” na izvršenu procenu vrednosti kapitala i Rešenja o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora JKP „Obrenovac”, JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac i JKP „Parking servis” Obrenovac na raspodelu neto dobiti iz 2021. godine.

Predsednik Skupštine GO Obrenovac, Milorad Janković (FOTO: TAF)

Komentarišući odluke donete na Skupštini GO Obrenovac, predsednik Skupštine, Milorad Janković je rekao:

„Mi smo na ovoj sednici usvojili sve izveštaje javnih i javno komunalnih preduzeća, sve ono što se radilo od 01.01. 2022. do 30.06. 2022. godine. Nakon toga smo imali izveštaje i o budžetu GO Obrenovac, i programe javnih preduzeća po kojima će javna preduzeća nastaviti da rade ono za šta su i imenovana. Mi ćemo u okviru izgradnje imati nešto što je za Obrenovac u ovom trenutku najbolje, izgradnju stadiona na kome će se okupljati ne samo naši ljudi nego će dolaziti ljudi sa strana. Razvijaćemo taj sport, razvijaćemo kulturu, razvijaćemo sve ono što treba da se razvija u Obrenovcu, što nema ni blizu u okolini.”

Sednici Skupštine gradske opštine Obrenovac prisustvovalo je 44 odbornica i odbornika.