Skupština Obrenovca: JP za izgradnju Obrenovca dobilo saglasnost za izmenu programa poslovanja i izmenu posebnog programa korišćenja sredstava budžeta GO Obrenovac

Izvor: TAF

Piše: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: (TAF)

„Današnjom odlukom Skupštine omogućen je nastavak radova na asfaltiranju nekategorisanih puteva, istim tempom kao što smo to radili ovog proleća i prethodnih godina“, rekao je predsednik GO Obrenovac, Miloš Stanojević, na poslednjoj sednici Skupštine GO Obrenovac u aktuelnom sazivu, održanoj 27. maja.

Sa prisutnih 35 od ukupno 55 odbornika, Skupština GO Obrenovac je usvojila Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP za izgradnju Obrenovca o prvoj izmeni programa poslovanja i finansijskog plana (programa poslovanja) za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine i finansijskom projekcijom plana do kraja tekuće godine. Usvojila je i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP za izgradnju Obrenovca o prvoj izmeni posebnog programa korišćenja sredstava budžeta GO Obrenovac (poseban program) za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine.

Usvajanje odluka omogućeno je zaključivanjem ugovora između GO Obrenovac, AD „Elektroprivreda Srbije” i JP za izgradnju Obrenovca, a kojim se JP za izgradnju Obrenovca opredeljuje 50 miliona dinara za nastavak radova u okviru projekta ’Asfalt do svake kuće’.

Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević (Foto: TAF)

Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević je rekao da je u prethodne četiri godine u Obrenovcu asfaltirano preko 60 kilometara nekategorisanih puteva, a u proteklih 12 godina ukupno preko 160 kilometara.

„Veoma je bitno da podsetim da je ovaj novac dobijen od Elektroprivrede Srbije (EPS). To je samo još jedan pokazatelj da Ministarstvo rudarstva i energetike i EPS nastavljaju onu dobru praksu kada je Milorad Grčić upravljao EPS-om i kada smo mi kao GO Obrenovac dobili velike količine novca za razvoj grada“, rekao je Stanojević.

Naglasio je da je „ispravljena je nepravda od pre 15 ili 20 godina“ i odgovoreno na zahteve Mesnih zajednica i građana koji u njima žive, da asfalt stigne do svake kuće.

„Podsetiću da smo upravo od EPS-a dobili novac za izgradnju vrtića „Kolibri“. Dobili smo novac za asfaltiranje puteva, za izgradnju Treće magistrale koja upravo ovih dana treba da bude da kažem „prikopčana“ sa postojećim sistemom grejanja u Obrenovcu. Velika zahvalnost i ministarki Dubravki Đedović Handanović koja je nastavila tu dobru praksu i sada iz tih izvora crpimo nove količine novca kako bi putna infrastruktura u Obrenovcu bila što kvalitetnija“, naveo je Stanojević.

Na kraju svog izlaganja Stanojević se zahvalio svim odbornicima i predsedavajućem Skupštine GO Obrenovac na „predanom radu“ u prethodne četiri godine, kao i novinarima koji su izveštavali o radu Skupštine.

Direktor JP za izgradnju Goran Ćirić (Foto: TAF)

Direktor JP za izgradnju Obrenovca Goran Ćirić je u izjavi za medije rekao da su ove izmene programa poslovanja i posebnih programa JP za izgradnju Obrenovca jako bitne za nastavak realizacije programa ’Asfalt do svake kuće’.„Ministarstvo rudarstva i energetike i AD EPS su prepoznali značaj projekta koji GO Obrenovac i JP za izgradnju u prethodnih petnaestak godina zajednički sprovode a to je ’Asfalt do svake kuće’. Ova sredstva su bitna zato što ćemo odmah nastaviti sa započetim radovima nakon spovedenog postupka javne nabavke i potpisanog ugovora sa izabranim ponuđačem. Nama je bitno da dobijemo pouzdanog izvođača koji ima svoju mehanizaciju, a ne da potpišemo ugovor i da se posle „jurimo“ da li će da izvede gornji rok ili produženje rokova, već kako oni znaju to da rade“, rekao je Ćirić.

Na pitanje TAF-a da li je ovim odlukama povećan plan asfaltiranja i da li građani Obrenovca koji nisu bili u planu za ovu godinu, mogu da računaju da će ipak dobiti asfaltiran put do kuće Ćirić je rekao:

„Povećan je plan za ovih 50 miliona dinara koliko su povećana planirana sredstva za izvođenje radova na mašinsko presvlačenje. U cilju realizacije projekta ’Asfalt do svake kuće’, na osnovu raspoloživih cena i  trenutnih cena na tržištu, stručne službe javnog preduzeća će napraviti specifikaciju. Tek ćemo tad moći da kažemo za koliko tačno kilometara. JP za izgradnju Obrenovca, kao i prethodnih godina, zajedno sa Savetima Mesnih zajednica pravi te planove. Cilj je da se napravi pravična raspodela. Logično da Mesne zajednica (MZ) poput Grabovca ili Draževca, u kojima ima najviše kilometara asfalta do svake kuće, dobijaju najveću kvotu za asfaltiranje. Na sreću, imamo dosta MZ gde smo došli do poslednje kuće.“

Predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Jankovič (Foto: TAF)

Privođeći sednicu kraju, predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković se zahvalio svima koji su učestvovali u njenom radu u protekle četiri godine:

„Posle četiri godine rada u ovoj Skupštini želim da se zahvalim svim odbornicima, sekretarima, ljudima, kompletnoj Skupštini GO Obrenovac koji su omogućili da ove četiri godine radimo u miru, održavamo sednice, da to sve bude redovno i da donosimo odluke koje su bile od ključnog značaja za naš Obrenovac. Isto tako, da se zahvalim i direktorima javnih preduzeća i sredstvima javnog informisanja. Onima koji ostanu ovde želim da imaju isto onakav mir i ovakvo održavanje sednica,“ rekao je Janković.