Skupština Obrenovca: Goran Ćirić imenovan za v.d. direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca, JKP-u „Toplovod” Obrenovac data saglasnost za kreditno zaduživanje do 70 miliona dinara za prioritetno investiranje

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija:  Treća sednica Skupštine GO Obrenovac (TAF)

Za rekonstrukciju primara u ulici Vuka Karadžića, JKP-u Toplovod” Obrenovac data saglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 70 miliona kod poslovne banke AIK” Banka” ad Beograd. Najavljeni radovi na proširenju sistema daljinskog grejanja u ulici Svetog Save u naselju Dudovi. Goran Ćirić, magistar tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva, imenovan za vršioca dužnosti direktora JP za izgradnju Obrenovca.  

Treća sednica Skupštine GO Obrenovac započela je minutom ćutanja za žrtve oružanih napada u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” u Beogradu i selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca.

U nastavku rada, odbornici Skupštine GO Obrenovac su, po skraćenom postupku, usvojili Rešenja o izboru Petra Petrovića za direktora JP „Poslovni prostor“ Obrenovac i Svetozara Andrića za direktora JP za zaštitu i unapređenje životne sredine Obrenovca. Usvojeno je i Rešenje o prestanku mandata direktora JP za izgradnju Obrenovca Slavka Berića, na osnovu podnete ostavke, i imenovan Goran Ćirić, šef Službe za saobraćajne poslove ovog preduzeća, za v.d. direktora.

V.D. Direktora JP za izgradnju Obrenovca Goran Ćirić (Foto: TAF)

U redovnom postupku odbornici su usvojili Odluku o završnom računu budžeta GO Obrenovac sa izveštajem o izvršenju budžeta za 2022. godinu i godišnje Izveštaje o radu Skupštine GO Obrenovac, predsednika i Veća opštine, radnih tela i uprave GO Obrenovac za 2022. godinu, kao i godišnji Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac za prošlu godinu.

Usvojeni su i godišnji Izveštaji javnih i javno komunalnih preduzeća o stepenu realizacije programa poslovanja sa godišnjim finansijskim izveštajem za 2022. godinu i godišnji Izveštaji o stepenu realizacije posebnih programa javnih i javno komunalnih preduzeća, čiji je osnivač gradska opština Obrenovac, o korišćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac u 2022. godini.

Na trećoj sednici Skupštine Obrenovca usvojen je i rebalans budžeta opštine za 2023. godinu, kao i rebalansi budžeta javnih i javno komunalnih preduzeća GO Obrenovac za tekuću godinu, izuzev JKP „Obrenovac”. Odbornici su dali saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP „Toplovod” iz Obrenovca o kreditnom zaduženju kod AIK Banke a.d. Beograd, u iznosu od 70 miliona dinara, za sanaciju primara u ulici Vuka Karadžića.

Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević (Foto: TAF)

Obrazlažući potrebu za rebalansom, predsednik opštine Miloš Stanojević je rekao da će isti omogućiti preusmeravanje sredstava namenjenih izgradnji buster pumpe, za vodovodnu mrežu u Vukićevici, na „rekonstrukciju objekata u fabirkama za preradu i proizvodnju pitke vode“ i rekonstrukciju delova vodovodne „mreže koji su najkritičniji“. Sredstva za izgradnju buster pumpe biće obezbeđena konkurisanjem kod Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Najavljujući rekonstrukciju toplovodne mreže u „samom centru grada”, Stanojević je rekao da će u ulici Vuka Karadžića, od raskrsnice sa ulicom Kralja Petra Prvog do raskrsnice sa Karađorđevom ulicom, biti urađena rekonstrukcija primara i zamenjen „jedan od nastarijih delova u toplovodnoj mreži u Obrenovcu“, i da će ti radovi biti realizovani sredstvima iz kreditnog zaduženja JKP „Toplovod“ Obrenovac.

„Evidentno je da smo u prethodnoj grejnoj sezoni imali kvarove na tom delu, kao i prethodnih (više) sezona. Imajući u vidu da sama država radi na uštedi energije, da smo i mi kao opština pomagali sugrađanima u energetskoj sanaciji njihovih objekata, i od opštine Obrenovac se očekuje da vodi računa o utrošku i smanjivanju gubitaka na mrežama. Iz tog razloga smo se odlučili za neka pomeranja u budžetima i za kreditno zaduživanje JKP „Toplovod“. U rekonstrukciju tog dela toplovodne mreže ćemo krenuti sada da iskoristimo radove koji će uskoro početi na izgradnji nove zelene pijace, kako bi nakon završetka rekonstrukcije toplovodne mreže i izgradnje nove pijace, završili ključne stvari kada je u pitanju ulica Vuka Karadžića i mogli da se premestimo na neke druge delove Obrenovca“, rekao je Stanojević.

Direktor JKP Toplovod Obrenovac Boris Ivković i predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević (Foto: TAF)

On je dodao da je zahvaljujući potpisivanju Aneksa ugovora o izgradnji toplovodne mreže, u sklopu ugovora sa EPS-om za izgradnju Treće magistrale, omogućena izgradnja dela primarne i sekundarne mreže toplovoda u naselju Dudovi, koja će početi na leto.

„Ovim Aneksom dobili smo mogućnost da izgradimo deo primarne i sekundarne mreže u zaleđu ulice Svetoga Save u naselju Dudovi. Imali smo priliku da pustimo jedan deo mreže u ulici Svetoga Save u naselju Dudovi, a ovim Aneksom dobijamo dodatnih 80 metara primarne mreže i negde oko 1500 metara sekundarne mreže. Ispravićemo nepravdu prema žiteljima tog dela naše opštine, koji su živeli pored komšija koji su imali mogućnost da koriste blagodeti našeg toplovodnog sistema, dok su oni morali da koriste ugalj, drva ili druge energente. Počećemo sa izgradnjom tog dela toplovodne mreže već na leto. Na taj način ćemo ugasiti dodatni broj individualnih ložišta koja su zagađivala vazduh u zimskom periodu dok traje grejna sezona. Ono što nas očekuje već naredne sezone po završetku (ulice) Vuka Karadžica jeste rekonstrukcija dela primarne mreže u naselju Gaj i Rojkovac, koji su takođe u veoma lošem stanju. Idemo korak po korak, prvo ćemo završiti Vuka Karadžića, pa druge delove naše toplifikacione mreže koji su najstariji“, najavio je Stanojević.

AUDIO: Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević, 24.5.2023. (TAF) 

Na trećoj sednici Skupštine GO Obrenovac Usvojena je i Odluka  o načinu obrazovanja, zadacima i radu Saveta za rodnu ravnopravnost, koji će po rečima predsednika Skupštine GO Obrenovac Milorada Jankovića, „raditi savetodavno u okviru Veća GO Obrenovac“. On je rekao da su ovu sednicu obeležila kadrovska pitanja, „rebalansi, završni računi i  finansijski izveštaji“, ali i odluke o investicijama u poboljšanje i proširenje mreže sistema daljinskog grejanja u Obrenovcu.

Predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković (Foto: TAF)

„Rebalansi, završni računi i prihvaćen izveštaj budžeta za prošlu godinu GO Obrenovac, isto tako Izveštaji preduzeća, svih osam javno komunalnih, i planovi za rad tih javnih preduzeća za ovu godinu. Istekao je mandat dvojici direktora JP za zaštitu (i unapređenje), životne sredine (Obrenovca) i JP „Poslovni prostor“ (Obrenovac). Oni su konkurisali i na ovoj sednici su ponovo izabrani. Ostavka direktora JP za izradnju Obrenovca je lične prirode. Prihvatili smo iz preduzeća predlog da njihov radnik, inženjer, bude  imenovan za v.d. direktora do nekog perioda kada se bude raspisao konkurs za direktora JP za izgradnju. Ulica Vuka Karadžića je u planu da se radi ove godine, i to sredstvima kredita. A to znači da je JKP „Toplovod“ dovoljno i stasalo i jako da može da podigne i kredit i da izvrši zaduženja, i odradi onaj posao iz ličnih i svojih sredstava. Znači neće ići na uštrb građana nego će ići iz ličnih sredstava. Problem grejanja (priključenja na mrežu toplovoda) će se urediti i samim završavanjem Treće magistrale. Ali ovaj poseban program koji će raditi JKP „Toplovod“ će i ljudima u Braće Jugovića i delu (naselja Dudovi) koji gravitira ka Zabrežju, koji je ostao bez grejanja u prethodnom periodu, će omogućiti da će i njima biti dovedeno grejanje, tako da će i oni imati prilike da se greju, ja se nadam, od ove grejne sezone“, rekao je Janković u izjavi za TAF.

Audio: Predsednik Skupštine GO Obrenovac, Milorad Janković, 24.5.2023. (TAF) 

Odbornici Skupštine GO Obrenovac su usvojili Rešenje o saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis“ o posebnom programu korišćenja sredstava iz budžeta opredeljenih po osnovu subvencije osnivača Obrenovac za 2023. godinu u visini od 12 miliona dinara. Odlukom se sprečava ugrožavanje likvidnosti ovog preduzeća tokom trajanja radova na parking prostoru „Zelena pijaca”, jer preduzeće neće prihodovati po tom osnovu dok traju radovi. Usvojeno je i Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP za izgradnju Obrenovca o prodaji putničkog vozila Škoda „Octavia”, od čije se prodaje odustalo Odlukom Nadzornog odbora ovog preduzeća zbog „promenjenih tržišnih okolnosti”.