Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u utorak 24. januara

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Zamenica predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac Jelica Grčić (TAF)

Zamenica predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac Jelica Grčić, zakazala je prvu sednicu skupštine za utorak 24. januar.

Na prvoj sednici Skupštine GO Obrenovac u ovoj godini, u redovnom postupku, pred odbornicima će biti Predlog odluke o sedmoj izmeni odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik gradska opština Obrenovac, a kojim upravlja JP „Poslovni prostor” Obrenovac. Ovom odlukom se JP „Poslovni prostor” Obrenovac omogućava da poslovni prostor kojim upravlja, može dati na korišćenje neposredno i bez plaćanja naknade, državnim organima i organizacijama, javnim i javnim komunalnim preduzećima, službama i ustanovama čiji je osnivač GO Obrenovac, odnosno Grad Beograd ili Republika Srbija, za vršenje njihovih funkcija odnosno obavljanje delatnosti za koje su osnovani.

Odbornici će potom razmatrati Predlog Zaključka o davanju na korišćenje izgrađene poslovne zgrade – objekta zdravstvenog centra, Domu zdravlja Obrenovac, u kome bi se, uz saglasnost Ministarstva zdravlja Vlade RS, dobijale specijalističke zdravstvene usluge uz saradnju sa Kliničko bolničkim centrom Zemun.

Po skraćenom postupku, odbornici će odlučivati o Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara izborne komisііje GO Obrenovac u stalnom sastavu. Takođe, odlučivaće i o potvrđivanju mandata Neveni Mirosavljević za odbornicu Skupštine gradske opštine Obrenovac sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu”, na osnovu Rešenja Izborne komisije gradske opštine i izveštaja Komisije za mandatno-imunitetska, kadrovska i administrativna pitanja.

Sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.