Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u petak 20. oktobra

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Izveštaj o izvršenju budžeta GO Obrenovac od januara do septembra tekuće godine, novi rebalans budžeta GO Obrenovac, kao i utvrđivanje prioritetnih radova na teritoriji GO Obrenovac za 2024., na dnevnom su redu šeste sednice Skupštine GO Obrenovac, koju je predsednik Skupštine Milorad Janković zakazao za petak 20. oktobar.

Po skraćenom postupku odbornici Skupštine GO Obrenovac će odlučivati o Predlozima rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Petra Petrovića i prestanku mandata članova Nadzornog odbora JP Poslovni prostor „Obrenovac“ zbog pokretanja postupka likvidacije preduzeća, kao i o Predlogu izmene Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac.

U redovnom postupku pred odbornicima će biti Izveštaj o izvršenju budžeta GO Obrenovac za prvih devet meseci tekuće godine, a potom i Predlog odluke o trećoj izmeni Odluke o budžetu GO Obrenovac za 2024. godinu.

Potom će odbornici odlučivati o Predlogu odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik GO Obrenovac i o Predlogu Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja GO Obrenovac.

Konačno, pred odbornicima će biti i Predlog zaključka o utvrđivanju prioritetnih radova na teritoriji GO Obrenovac za program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2024. godinu a koji donosi Skupština grada Beograda, po zahtevu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Šesta sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.