Sedma sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u četvrtak 30. novembra

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Prestanak mandata dosadašnjih predstavnika i imenovanje ovlašćenog predstavnika gradske opštine Obrenovac i njegovog zamenika u Skupštini društva Regionalni centar za upravljanje otpadom “Eko-Tamnava” d.o.o. Ub, početni likvidacioni bilans Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, Izveštaj o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP “Toplovod” Obrenovac, na dnevnom su redu sednice Skupštine gradske opštine Obrenovac, koju je predsednik Skupštine Milorad Janković zakazao za četvrtak 30. novembar.

U redovnom postupku odbornici Skupštine GO Obrenovac će odlučivati o Predlogu odluke o izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik GO Obrenovac, Predlogu odluke o dopuni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja GO Obrenovac i Predlogu plana postavljanja privremenih objekata – kioska na području GO Obrenovac.

Razmatraće i izmenu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju saobraćajnice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu. Razlog za drugu izmenu ove odluke je Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene i infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Ostružnica-Obrenovac, povodom čije izrade je od 11. do 25. jula 2022.  održan i rani javni uvid.

Pred odbornicima će biti Predlog odluke o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, čiji je postupak likvidacije pokrenut odlukom Skupštine GO Obrenovac donete 26.09.2023. godine.

Na sedmoj sednici Skupštine GO Obrenovac odbornici će odlučivati i o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Toplovod” Obrenovac od 27.11.2023. godine o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala preduzeća koju je izvršio procenitelj “Dil Inženjering Konsalting” d.o.o. iz Beograda, sa stanjem na dan 01.01.2023. godine.

Na dnevnom redu sednice je i Predlog odluke o utvrđivanju prestanka mandata dosadašnjim predstavnicima i o imenovanju ovlašćenog predstavnika GO Obrenovac i njegovog zamenika u Skupštini  društva Regionalni centar za upravljanje otpadom “Eko-Tamnava” d.o.o. Ub, za novi mandatni period.

Sedma sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.