Prijava zainteresovanih poljoprivrednika iz Obrenovca za odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Švedskoj (Borgeby Faltdagar 2023) traje do 7. juna

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Međunarodni sajam poljoprivrede u Švedskoj – Borgeby Faltdagar (HIR Skåne)

Rok za prijavljivanje poljoprivrednika, za odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Švedskoj, produžen je do 7. juna na predlog Komisije za privredu, preduzetništvo i poljoprivredu GO Obrenovac.

U Obaveštenju predsednika GO Obrenovac Miloša Stanojevića navodi se da je 18. maja raspisan i zvanično objavljen Javni poziv zainteresovanim poljoprivrednicima sa teritorije opštine Obrenovac za odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Švedskoj (Sajam) – Borgeby Faltdagar 2023, od 24. do 30. juna 2023. godine.

Zbog zainteresovanosti poljoprivrednika, rok za podnošenje prijava produžen je dodatnih sedam dana odnosno do 7. juna 2023. godine.

Prvobitan rok za prijavu bio je 26. maj, nakon čega je produžen za pet dana do 31. maja, tako da je 7. jun drugo produženje roka.

Po rečima Jelene Muškinje iz Odeljenja za privredu i razvoj GO Obrenovac, odziv poljoprivrednika na ovakve pozive je „uvek dobar”. Opština kao organizator posete snosi „sve troškove sajma, prevoza, smeštaja, ulaznica za sajam”, izuzev privatnih troškova tokom boravka. Zajedno sa poljoprivrednicima idu i predstavnici opštine, a ko tačno znaće se do polaska na Sajam.

„U mestu održavanja sajma provede se jedan ili dva dana, odnosno jedno noćenje i dva dana. S obzirom da se ide autobusom, ostatak vremena se provede u putu i na odmorištima (do mesta održavanja Sajma) jer je put dugačak”, kaže Muškinja.

Borgebi Faltdagar je počeo sa radom 1999. godine i danas je mesto okupljanja profesionalnih farmera u prirodi (na otvorenom). Svake godine na ovom sajmu se sastaje više od 400 švedskih i međunarodnih izlagača i 20 hiljada posetilaca iz severne Evrope. Borgebi (Borgeby) se nalazi u južnom delu Švedske i udaljen je od Malmea (Malmö), trećeg grada po broju stanovnika u Švedskoj, oko 25 kilometra. Malme je od Kopenhagena (Copenhagen), glavnog grada Danske, udaljen 25 kilometara i povezan sa njim Eresundskim mostom.

Borgeby Faltdagar (Foto: HIR Skåne)

Pravo učešća imaju registrovani poljoprivredni proizvođači, odnosno nosioci ili članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju prebivalište na teritoriji GO Obrenovac.

Prilikom prijavljivanja potrebno je dostaviti dokumentaciju koja uključuje: obrazac prijave na javni poziv, očitanu ili fotokopiranu ličnu kartu podnosioca prijave, potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava, izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava o članovima poljoprivrednog gazdinstva i fotokopiju važećeg pasoša podnosioca prijave.

Ukoliko podnosilac prijave nije upisan kao član u registar poljoprivrednih gazdinstava potrebno je priložiti i Izjavu o zajedničkom porodičnom gazdinstvu overenu kod notara.

Proveru prispelih prijava, odnosno ispunjenosti uslova javnog poziva i prispele dokumentacije, obaviće Komisija za privredu, preduzetništvo i poljoprivredu, na osnovu čijeg predloga predsednik GO Obrenovac donosi Odluku o izboru poljoprivrednika koji će ostvariti pravo na besplatan odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Švedskoj.

Ukoliko postoji veći broj prijavljenih koji ispunjavaju uslove od iznosa sredstava predviđenih za ovu namenu u budžetu GO Obrenovac, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

Borgeby Faltdagar (Foto: HIR Skåne)

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti ili preporučenom poštom na adresu Gradska opština Obrenovac, Odeljenje za privredu i razvoj, ulica Vuka Karadžića broj 74 ili ličnom dostavom na pisarnicu Uprave gradske opštine Obrenovac, pri čemu podnosilac prijave dobija dokaz o prijemu.

Koverat, sa popunjenom prijavom i pratećom dokumentacijom, na prednjoj strani mora da sadrži naznaku JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZAINTERESOVANIH POLJOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE U ŠVEDSKOJ U 2023. GODINI“- ne otvarati, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave. Neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (faksom ili email-om) ili dostavljene na druge adrese, neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava je 7. jun 2023. godine do kraja radnog vremena (15:30), a po rečima Jelene Muškinje „sve prijave podnete preporučenom poštom do tog vremena ulaze u razmatranje zbog zavodnog prečata koji pokazuje vreme i datum slanja pošiljke”.