Objavljen tekst predloga EU: Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama

Izvor: BETA

Naslovna fotografija: Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel, specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti na sastanku s u Briselu, 27.02.2023. (BETA/European Council/Alexandros Michailidis)

Srbija i Kosovo će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na osnovu jednakih prava, a Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

To se navodi u tekstu evropskog predloga sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištrine kojI je objavila Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) posle današnje runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

Sporazum ima 11 tačaka.

Šef evropske diplomatije Žozep Borel izjavio je da su se lideri dve strane dogovorili da nisu potrebni dalji razgovori o predlogu EU za normalizaciju odnosa, ali da su potrebni dodatni pregovori o modalitetima implementacije.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, u Briselu. (Foto: BETA/European Council/Alexandros Michailidis)

Tekst Predloga EU – Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije

Tekst Predloga EU – Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije  prenosimo u celosti:

Ugovorne strane,

svesne svoje odgovornosti za očuvanje mira, posvećene doprinosu plodonosnoj regionalnoj saradnji i bezbednosti u Evropi i prevazilaženju nasleđa prošlosti,

svesne da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslov za mir,

polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana o osnovnim pitanjima, uključujući pitanja statusa, u želji da stvore uslove za saradnju između strana u korist građana, dogovorile su sledeće:

Član 1

Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na osnovu jednakih prava.

Obe strane će međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.

Član 2

Obe strane će se rukovoditi ciljevima i principima zacrtanim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenoj ravnopravnosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će rešavati sve međusobne sporove  isključivo mirnim sredstvima i uzdržaće se od pretnje ili upotrebe sile.

Član 4

Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Nijedna strana neće blokirati, niti podsticati druge da blokiraju napredak druge strane na putu ka EU na osnovu sopstvenih zasluga. Obe strane će poštovati vrednosti navedene u članovima 2. i 21. Ugovora o Evropskoj uniji.

Član 6

Iako sadašnji sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obe strane će sa novim zamahom nastaviti proces dijaloga pod vođstvom EU, koji bi trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji njihovih odnosa.

Strane su saglasne da produbljuju buduću saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezivanja, pravosudnih odnosa, sprovođenja zakona, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih, raseljenih lica i drugih slični oblasti kroz zaključivanje konkretnih sporazuma.

Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima koji će biti omogućeni Dijalogom pod vođstvom EU.

Član 7

Obe strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice sa Vladom Kosova.

Strane će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite mestima srpskog verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8

Strane će razmeniti Stalne misije. One će biti uspostavljene u sedištu odgovarajuće vlade.

Praktična pitanja u vezi sa uspostavljanjem misija biće obrađena posebno.

Član 9

Obe strane uzimaju u obzir posvećenost EU i drugih donatora da uspostave poseban paket investicione i finansijske podrške za zajedničke projekte strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.

Član 10

Strane će uspostaviti zajednički Komitet, kojim predsedava EU, za praćenje sprovođenja ovog Sporazuma.

Obe strane potvrđuju svoju obavezu da primenjuju sve prethodne sporazume iz Dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

Član 11

Obe strane se obavezuju da će poštovati Mapu puta za implementaciju koja je u aneksu ovog Sporazuma.