Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo dobio novu opremu

Izvor: BETA

Naslovna fotografija: Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Ivana Strahinić i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji Jakup Beriš. (BETA/Amir Hamzagić)

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kristofer Hil i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Jakup Beriš uručili su Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) u Beogradu četiri uredjaja za istraživanje i analizu ljudskih i virusnih genoma i sistem za digitalni PCR koji preciznije meri broj virusnih čestica u uzorcima, saopšteno je iz Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

U saopštenju se navodi da će oprema vredna 605.000 dolara, koju su uručili ambasador SAD Kristofer Hil i stalni predstavnik Programa UNDP u Srbiji Jakup Beriš, “pomoći Institutu da ojača kapacitete Srbije za otkrivanje, lečenje i ublažavanje posledica korona virusa ali i drugih oboljenja iinfekcija.”

“To će omogućiti tačnu dijagnostiku i odredjivanje adekvatne terapije za pacijente sa COVID-19 i drugim infekcijama, rano prepoznavanje visokorizičnih pacijenata kojima je potrebna bolnička nega i mapiranje posebno osetljivih pojedinaca na osnovu genetskih markera, kao i brži razvoj novih, inovativnih terapija i vakcina”, navodi se u saopštenju.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil i direktorka Instituta Ivana Strahinić (Foto: BETA/Amir Hamzagić)

Na uručenju donacije ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović je rekla da su SAD i ovom donacijom “doprinele jačanju naučnih i istraživačkih kapaciteta, pre svega vezanih za trenutnu pandemiju, kao i osnaživanju Centra za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u okviru Instituta, što će imati uticaja na unapredjenje dijagnostike, lečenje drugih bolesti i razvoj novih tehnologija”.

„Ne postoji oblast koja je složenija, izazovnija i koja daje više nade za budućnost od biotehnologije“, rekao je ambasador Kristofer Hil, i dodao “da će se mnoga vrata otvoriti kao rezultat istraživanja na ovom institutu u budućnosti”.

“Rezultati tih istraživanja će direktno omogućiti svima nama da živimo duže i zdravije živote”, kazao je Hil.

Direktorka Instituta Ivana Strahinić je rekla da će im nova oprema u prvom redu omogućiti da nastave sa sekvenciranjem i uporednim praćenjem mutacija u humanom genomu i sojeva SARS-CoV-2 virusa, što omogućava prepoznavanje visokorizičnih pacijenata i određivanje adekvatne terapije.

Direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Ivana Strahinić (Foto: BETA /Amir Hamzagić)

Podsetila je da je Institut ovlašćena ustanova za obavljanje molekularne dijagnostike retkih bolesti u Srbiji i dodala da je do sada kapacitet za obavljanje velikog broja molekularno-genetičkih analiza na mesečnom nivou bio ograničen.

“Nova oprema, nabavljena u okviru ove inicijative, omogućiće nam da povećamo broj analiza ali i da krenemo sa uvođenjem novih koje su se do sada radile samo u inostranstvu. Pored toga, nova oprema će značajno unaprediti nivo molekularne dijagnostike i uvođenje personalizovanih pristupa u lečenju karcinoma, retkih bolesti, kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja, podižući standarde lečenja na najviši nivo”, rekla je Strahinić.

Jakup Beriš je istakao da donacija omogućava istraživanje koje daje uvid u potencijal biotehnologije čija primena u medicini, poljoprivredi i borbi za očuvanje životne sredine može da pomogne u dostizanju više ciljeva održivog razvoja.

“UNDP u Srbiji će nastaviti da podržava Vladu, akademsku zajednicu i privatni sektor da razvijaju biotehnološka rešenja. Istovremeno, treba da pripremimo adekvatan zakonski okvir, kako bismo osigurali da se ove nove tehnologije razvijaju, testiraju i koriste za dobrobit čitavog društva, tako da niko ne bude izostavljen“, rekao je on.

Donacija je deo 2,75 miliona dolara vrednog projekta „Zajedno protiv COVID-a“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Vladom Srbije.

Oprema donirana Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu (Foto: BETA/Amir Hamzagić)