Gradska opština Obrenovac raspisala medijske konkurse za 2023. godinu

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Ukupno 24.500.000 dinara izdvojila je gradska opština Obrenovac za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2023. godini. Iznos je identičan prošlogodišnjem, s tom razlikom što su konkursi, u odnosu na prethodne godine, raspisani mesec dana kasnije.

Iz budžeta opštine Obrenovac, za 2023. godinu, za sufinansiranje televizijskog sadržaja opredeljeno je 16.750.000 dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može dodeliti po projektu za televizijske sadržaje je 300.000,00 dinara, a najveći 13.000.000,00 dinara.

Kada je reč o konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja za radio, štampane i onlajn medije, opština Obrenovac opredelila je 7.750.000 dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može dodeliti po projektu za ove medije iznosi 200.000,00 dinara, a najveći 3.000.000,00 dinara.

Konkursi su objavljeni na zvaničnoj internet stranici opštine Obrenovac, a rok za dostavljanje predloga projekata i predloga za članove konkursne komisije je 15 dana od njihovog objavljivanja.

Foto: PrScreen sajt opštine Obrenovac/TAF

Kada je reč o pravu učešća, oba konkursa su kontradiktorna važećem Zakonu o javnom informisanju i medijima. Navodi se da pravo učešća na konkursima ima „izdavač medija koji je upisan u Registar medija (odnosno registar javnih glasila)” u Agenciji za privredne registre. Registar javnih glasila je 1. januara 2015. godine ukinut i zamenjen Registrom medija, a uslovi za upis su pooštreni radi obezbeđivanja veće transparentnosti dodele budžetskih sredstava.

Foto: PrScren sajt opštine Obrenovac/TAF 

Istovremeno, u daljem tekstu oba konkursa se kaže da se pod medijem „u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.”

Pored medija, pravo učešća na oba konkursa ima i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja i ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na oba konkursa nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda, kao i lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, ali nisu u predviđenom roku podnela narativni i finansijski izveštaj.

Pored toga, pravo učešća nemaju ni kandidati koji su u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i lica koja su u teškoćama u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje kontrola državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama.

Za oba konkursa važi da je moguće učestvovati sa jednim projektom, izuzev izdavača sa više medija koji može da učestvuje sa jednim projektom za svaki medij.

Odluka, odnosno Rešenje o raspodeli sredstava biće doneta najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je prijava na konkurse zaključena.