Deseta sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u utorak 27. decembra

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac (TAF)

Predsednik Skupštine gradske opštine Obrenovac Milorad Janković zakazao je desetu sednicu skupštine za utorak 27. decembar.

Po skraćenom postupku, između ostalog, odbornici će odlučivati o Predlogu rešenja o imenovanju Dušana Mitrovića za direktora JP Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”, Predlogu odluke o izmeni odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove, Predlogu rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac i Predlogu rešenja o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja GO Obrenovac za školsku 2022/2023. godinu.

Potom će, u redovnom postupku, pred odbornicima biti Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta GO Obrenovac za period od januara do septembra tekuće godine, kao i Predlog odluke o sedmoj izmeni odluke o budžetu GO Obrenovac za 2022. godinu.

Takođe će odlučivati i o Predlozima rešenja o davanju saglasnosti na odluke o sedmoj izmeni programa poslovanja i finansijskog plana JP za izgradnju Obrenovca i drugoj izmeni programa poslovanja i finansijskog plana JKP „Toplovod” Obrenovac, za tekuću godinu.

Odbornici Skupštine GO Obrenovac razmatraće Predlog odluke o budžetu opštine za 2023. godinu sa Predlogom kadrovskog plana Uprave GO Obrenovac za 2023. godinu i odlukom o usvajanju istog.

Razmatraće i Predloge rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja i finansijskih planova, uključujući i Predloge rešenja o davanju saglasnosti na posebne programe o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac na osnovu ulaganja osnivača, javnih i javno komunalnih preduzeća gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu.

Odbornici će odlučivati i o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog obora JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o obezbeđenju vodosnabdevanja dela Konatica na teritoriji GO Obrenovac preko vodovodnog sistema JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Razmatraće i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmeni odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja JP „Poslovni prostor” Obrenovac.

Na dnevnom redu desete sednice skupštine su i Predlog zaključka o usvajanju procene rizika od katastrofa na teritoriji GO Obrenovac, Predlog odluke o godišnjem planu rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine za 2023. godinu, Predlog programa razvoja sporta na teritoriji opštine za 2023. godinu, kao i Predlog programa rada Skupštine GO Obrenovac za narednu godinu.

Pred odbornicima će biti i Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Obrenovac, Predlog odluke o Upravi GO Obrenovac, Predlog odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera GO Obrenovac i Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika gradske opštine Obrenovac.

Odbornici će odlučivati i o Predlogu izmene odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju železničke pruge i železničke stanice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu.

Deseta sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.