Skupština Obrenovca: dva parking mesta ulaze u sistem naplate parkiranja, povećane plate zaposlenih u javno komunalnim preduzećima

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Druga sednica Skupštine GO Obrenovac (TAF)

Parking mesta u naselju Sunce” i Ulici šestoj (pored zgrade Centra za socijalni rad) ulaze u sistem naplate parkiranja. Zaposlenima u javno-komunalnim preduzećima plate povećane do deset odsto. Usvojena Odluka o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite na teritoriji GO Obrenovac i data saglasnost za zakup parcele za proširenje groblja u Bariču.

Na danas održanoj drugoj sednici Skupštine GO Obrenovac usvojene su  Odluke o izmenama programa poslovanja i finansijskog plana za 2023. godinu (rebalansu) za JP za izgradnju Obrenovca, JKP „Obrenovac”, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac, JKP „Toplovod” Obrenovac i JP „Poslovni prostor” Obrenovac. Usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu posebnog programa za korišćenje subvencija iz budžeta GO Obrenovac za 2023. godinu za JP „Poslovni prostor” Obrenovac.

Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević (Foto: TAF)

Pored toga, usvojene su i odluke o povećanju plata zaposlenih u JKP „Obrenovac”, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac, JKP „Toplovod” Obrenovac i JKP „Parking servis” Obrenovac.

„Kada smo kod javno komunalnih preduzeća, na ovoj sednici je doneta i odluka da se malo povećaju plate radnicima tih preduzeća. Da ne bude da ova Skupština samo donosi odluke o izgradnji i ulepšavanju grada. Donosi i odluke da se radnicima zaposlenim u javno komunalnim preduzećima povećaju plate kako bi njihov standard bio malo veći. Donesena je odluka da povećanje bude od osam do deset posto, a visina procenta će zavisiti od odluke u preduzeću“, izjavio je predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković obrazlažući ovu odluku.

Skoro jednoglasno Skupština Obrenovac je usvojila i Odluku o uključivanju uređenih prostora za parking u naselju „Sunce” i Ulici šestoj (pored zgrade Centra za socijalni rad) u sistem naplate parkiranja u okviru JKP „Parking servis” Obrenovac.

Predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković (Foto: TAF)

Janković je tim povodom izrazio nadu da će odluka doprineti boljem iskorišćenju parking prostora u Obrenovcu i omogućiti građanima koji žive u naselju „Sunce“ da imaju gde da parkiraju svoja vozila.

„Parking u naselju „Sunce“ je veliki, postoji duži niz godina i nije korišćen na adekvatan način. Ljudi koji žive u tom naselju ne mogu svoja vozila da parkiraju. Ako izađu rano ujutro (sa parkinga), dođu ljudi koji idu za Beograd, tu parkiraju i po čitav dan ostave vozila, tako da oni koji tu žive nemaju mogućnosti (za parking). Što se tiče parkinga u Šestoj ulici, kod zgrade Centra za socijalni rad, i njega treba privesti nameni. Odluka je doneta da se tu napravi neki red. Sa parkingom u naselju „Sunce“ će se takođe napraviti red jer se tamo dešavaju raznorazne situacije o kojima ne bih sad da razgovaram. Ova dva parkinga bi trebalo da uđu u sistem naplate i da se dovedu u red kada je u pitanju parkiranje u Obrenovcu“, izjavio je Janković.

Direktor JKP „Parking servis” Obrenovac Igor Vujičić (Foto: TAF)

Skupština je dala saglasnost JP za izgradnju Obrenovca za prodaju radne mašine rovokopača-utovarivača i putničkog vozila Škoda „Octavia”. Takođe, data je i saglasnost za pokretanje postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u Bariču za potrebe proširenja groblja.

„Danas smo doneli vrlo bitnu odluku za meštane Bariča, o zakupu parcele na koju će se proširiti groblje u Bariču. Naime, u Bariču već duže vreme imamo problem sa tim da je groblje popunjeno i upravo tom parcelom, njenim uređenjem i privođenjem nameni, ovaj problem će biti rešen“, izjavio je član Veća GO Obrenovac Aleksa Ivošević komentarišući ovu odluku.

Član Veća GO Obrenovac Aleksa Ivošević  (prvi s leva) na drugoj sednici Skupštine GO Obrenovac (Foto: TAF)

Skupština GO Obrenovac usvojila je i Odluku o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite na teritoriji GO Obrenovac i Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji GO Obrenovac za 2023. godinu (Program).

Program će biti finansiran sredstvima od Naknade od emisije sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2), praškastih materija i odloženog otpada u iznosu od 267.000.000 dinara i Posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u iznosu od 7.000.000 dinara. Sredstva će se koristiti namenski za finansiranje obaveza gradske opštine Obrenovac utvrđenih zakonom i Lokalnim akcionim planom zaštite i unapređenja životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac za period 2022.-2026. godine.

Usvojen je i Zaključak o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća GO Obrenovac za 2022. godinu i Analiza poslovanja javnih preduzeća GO Obrenovac sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju za 2022. godinu.

Na drugoj ovogodišnjoj sednici Skupštine Obrenovca, po skraćenom postupku su, pored ostalog, donete Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji GO Obrenovac i direktora JP „Poslovni prostor” Obrenovac, Rešenje o izboru i obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost, kao i Odluka o potvrđivanju mandata Milutinu Đorđeviću za odbornika Skupštine GO Obrenovac sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu”.

Milutin Đorđević polaže zakletvu za odbornika Skupštine GO Obrenovac (Foto: TAF)

Današnjoj sednici Skupštine prisustvovalo je 45 od ukupno 55 odbornika.