Skupština gradske opštine Obrenovac usvojila budžet za 2023. godinu (AUDIO)

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac, 27.12.2022. (TAF)

Odlukom Skupštine, kojoj je prisustvovao 41 od ukupno 55 odbornika, usvojen je budžet od četiri milijarde dinara i Kadrovski plan Uprave gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu.

Pored budžeta opštine, na desetoj sednici Skupštine gradske opštine Obrenovac održanoj 27. decembra, usvojena su Rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja i finansijske planove za 2023. godinu svih osam javnih i javno-komunalnih preduzeća, čiji je osnivač GO Obrenovac. Usvojena su i Rešenja o davanju saglasnosti na posebne programe javnih i javno komunalnih preduzeća, izuzev JP „Poslovni prostor” Obrenovac, o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac na osnovu ulaganja osnivača za 2023. godinu.

Predsednik gradske opštine Obrenovac Miloš Stanojević (Foto: TAF)

Obrazlažući predlog budžeta za narednu godinu, predsednik opštine Miloš Stanojević, osvrnuo se na postignute rezultate u ovoj godini i realizovane radove u putnoj infrastrukturi, proširenju vodovodne mreže, toplifikaciji i gasifikaciji. Izgrađeno je i rekonstruisano, po njegovim rečima, više od 50 kilometara puteva i ulica, dok je opština svojim sredstvima asfaltirala više od 40 kilometara nekategorisanih puteva. Priključena su prva domaćinstva na gasnu mrežu, treća magistrala toplovoda je „na 300 metara od Šabačkog puta”, Biblioteka „Vlada Aksentijević” je dobila novu zgradu, glavna ulica je konačno dobila drvored i „izgled kakav zaslužuje”, a završetak radova na kružnom toku i njegovo otvaranje očekuje se početkom janura.

AUDIO: Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević o ostvarenim rezultatima i projektima u 2022. godini (TAF)

Stanojević je naglasio je da će budžet za 2023. godinu biti razvojni. U godini pred nama biće završeni radovi na Akva parku i urađena rekonstrukcija stolarije i fasade na zatvorenim bazenima. „Završetak dokumentacije o načinu prenosa objekta” Dijagnostičkog centra je u toku, a počeće i izgradnja vrtića „Kolibri” i nadogradnja vrtića „Zeka”. Izabran je izvođač za projekat „Nova pijaca”, na kojoj će radovi početi nakon izgradnje nadstrešnice na otvorenom tržnom centru pored stočne pijace. Nastaviće se sa intenzivnim proširenjem vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji opštine, kao i sa gasifikacijom, toplifikacijom i asfaltiranjem i rekonstrukcijom putne infrastrukture.

AUDIO:  Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević o projektima i budžetu za 2023. godinu (TAF)

Po skraćenom postupku, odbornici su usvojili izmenu Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove, Rešenje o imenovanju Dušana Mitrovića za direktora JP Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”, izmenu Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac i Rešenje o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja GO Obrenovac za školsku 2022/2023. godinu.

U redovnom postupku, usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta GO Obrenovac za period od januara do septembra tekuće godine, još jedan rebalans budžeta GO Obrenovac za 2022. godinu i odluke kojima je data saglasnosti na rebalanse JP za izgradnju Obrenovca i JKP „Toplovod” Obrenovac za tekuću godinu.

Povećane cene zakupa poslovnog prostora, Skupština odobrila vodosnabdevanje dela Konatica preko Beogradskog vodovoda

Data je saglasnost JP „Poslovni prostor” Obrenovac da, u skladu sa projektovanom stopom inflacije za 2023. godinu, izmeni odluku o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja, odnosno da poveća cene zakupa za oko 11% u narednoj godini.

Takođe, odbornici su usvojili Rešenje kojim se JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac daje saglasnost da obezbedi vodosnabdevanje dela naseljenog mesta Konatice preko vodovodne mreže JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Obrenovac Branko Matić, u izjavi za TAF, rekao je da je reč o delu Konatica, od oko 980 metara, koji gravitira ka Stepojevcu, predstavlja granični deo opštine Obrenovac sa drugim opštinama, a koji nije imao vodu.

Direktor JKP Toplovod” Obrenovac Boris Ivković i direktor JKP Vodovod i kanalizacija” Obrenovac Branko Matić (Foto: TAF)

„U tom delu Konatica pritisak (vode) je na granici i morali bismo da sagradimo objekat koji nije mogao da se postavi, jer nema (dovoljno) širine. Širina puta i putnog pojasa nije dozvoljavala da na tom delu (Konatica) postavimo jednu pumpnu stanicu koja bi gurala vodu uzbrdo. S obzirom da je Beogradski vodovod izgradio mrežu bukvalno od Stepojevca do te krajnje tačke teritorije opštine Obrenovac, rešenje je bilo da i mi izgradimo mrežu i da se povežemo na njihov sistem.”

Matić je istakao da će građani tog dela Konatica, kao i svi građani na teritoriji opštine Obrenovac, vodu plaćati JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac, koje će, za potrošenu vodu, plaćati JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Dodatni benefit za građane, po rečima Matića, je cena priključka na Obrenovački vodovod koja iznosi oko 14 hiljada dinara, naspram više od 90 hiljada dinara, kolika je cena priključka na Beogradski vodovod.

Na desetoj sednici Skupštine GO Obrenovac usvojen je Zaključak o proceni rizika od katastrofa na teritoriji GO Obrenovac, Odluka o godišnjem planu rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine za 2023. godinu, izmena Odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju železničke pruge i železničke stanice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu, Program razvoja sporta na teritoriji opštine za 2023. godinu i Program rada Skupštine GO Obrenovac za narednu godinu.

Predsednik Komisije za propise, zamenik predsednika Komisije za lokalnu samoupravu i odbornik Skupštine GO Obrenovac Đorđe Komlenski (Foto: TAF)

Komlenski: Uspostaviti listu znamenitih Obrenovčana po kojima će ulice dobiti ime

U vezi sa Programom rada Skupštine za narednu godinu, odbornicima se obratio predsednik Komisije za propise i zamenik predsednika Komisije za lokalnu samoupravu i odbornik Đorđe Komlenski. Predložio je da Skupština GO Obrenovac u narednoj godini „donese zaključak” o uspostavljanju liste „znamenitih, cenjenih i poštovanih Obrenovčana” koji su“ozbiljno su zadužili ovaj grad u bilo kojoj od sfera života i oblasti u kojima su se posebno isticali”, po kojima će ulice dobiti ime. On je istakao da, iako je Obrenovac deo teritorije Beograda, „moramo da poradimo“ na nekim pitanjima identiteta Obrenovca. „Prosto ne razumem zašto u Obrenovcu ili nekom od okolnih mesta nemamo ulicu pokojnog profesora Jovana Simića, Miše Šakića, Đoleta, ulicu Živote Stanojevića, nekih čuvenih sportista, ljudi koji su u politici, nauci, u mnogim drugim oblastima, dali pečat ne samo Obrenovcu nego i Srbiji.”

Osvrćući se na razvoj Obrenovca, Komlenski je rekao da je sa ovim stepenom izgradnje postalo neophodno da se Obrenovcu  vrate neke nadležnosti, a posebno građevinska inspekcija.

„Jedna od rak rana, na koju vas podsećam da smo već doneli zaključak, jeste pitanje građevinske inspekcije. Apsolutno je nedopustivo za funkcionisanje jednog grada koji ima ovakav napredak, ima ogroman broj izdatih građevinskih dozvola, ogroman broj otvorenih gradilišta, da građevinska inspekcija postane misaona imenica u Obrenovcu”, zaključio je Komlenski.

Usvojeni novi kodeksi za izabrana i imenovana lica i službenike i nameštenike GO Obrenovac

Na ovoj sednici, kako je najavila sekretarka Skupštine Mirjana Trifunović, usvojeni su i Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave i Kodeks ponašanja službenika i nameštenika GO Obrenovac, pored izmene i dopune Poslovnika Skupštine GO Obrenovac i Odluke o Upravi GO Obrenovac.

Predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković i Sekretarka Skupštine GO Obrenovac Mirjana Trifunović (Foto: TAF)

Sumirajući odluke usvojene na poslednjoj ovogodišnjoj sednici, predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković je rekao da je nju obeležila radna, umesto svečarske atmosfere. Pored budžeta za narednu godinu usvojeni su izveštaji javnih preuzeća, izveštaj o radu Skupštine, kao i budžet, te da je „zacrtan program i plan” za 2023. godinu.

„Umesto da bude jedna od svečarskih skupština, mi smo je pretvorili u radnu skupštinu. Imamo set pitanja, izveštaja rada JP, izveštaja rada Skupštine, gradske opštine i imamo set tih tačaka u koje smo stavili sve ono što treba da radimo u sledećoj godini. Za mene je nešto novo da radimo prugu, stanicu, da ćemo podići malo i bankine i napraviti još jedan most koji će nam otvoriti put ka Beogradu. Upravo završavamo kružni tok koji će pomoći građanima da se lakše kreću svojim automobilima. Završavamo vodovod, toplovod je već stigao, moram da napomenem do Muzičke kolonije i nastaviće dalje ka Potića voću. Gasovod je krenuo kroz Obrenovac posle 12 godina. Trebalo je dočekati da se on uradi i mnogo mi je drago da se građani priključuju (na gasovod), jer zatvaramo odžake i neće više biti onoliko dima, smoga i zagađenja u Obrenovcu kao u proteklom periodu. Usvojili smo i kodekse ponašanja službenika i nameštenika, kao i izabranih i imenovanih lica, a izabraćemo i Savet za praćenje etičkog ponašanja. Na kraju, želeo bih svim građanima, kao što sam rekao na završetku sednice, da poželim srećne Novogodišnje i Božićne praznike, da poželim sreću a najviše zdravlje.”

AUDIO: Predsednik Skupštine gradske opštine Obrenovac Milorad Janković (TAF)