Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u sredu 24. maja

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Godišnji finansijski izveštaji za 2022. godinu, rebalans budžeta za 2023., kreditno zaduživanje JKP „Toplovod”, Savet za rodnu ravnopravnost i više kadrovskih odluka, na dnevnom su redu treće sednice Skupštine GO Obrenovac, koju je predsednik Skupštine Milorad Janković zakazao za sredu 24. maj.

Po skraćenom postupku odbornici Skupštine GO Obrenovac će odlučivati o Predlogu rešenja o prestanku mandata Slavka Berića na dužnost direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca na osnovu podnete ostavke, Predlogu izmene rešenja o izboru i imenovanju Saveta za budžet i finansije, kojim se Boris Bogdanovski razrešava dužnosti člana Saveta i za novog člana bira Nikola Vićentić, kao i o Predlogu o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove.

U redovnom postupku pred odbornicima će biti Predlog odluke o završnom računu budžeta GO Obrenovac za 2022. godinu, sa izveštajem o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine. Razmatraće i Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Skupštine GO Obrenovac, predsednika i Veća opštine, radnih tela i uprave GO Obrenovac za 2022. godinu i Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac za prošlu godinu.

Odbornici će razmatrati i godišnje Izveštaje javnih i javno komunalnih preduzeća, čiji je osnivač gradska opština Obrenovac, o stepenu realizacije programa poslovanja sa godišnjim finansijskim izveštajem za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, uključujući i Izveštaje o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za JP za izgradnju Obrenovca, JP „Poslovni prostor” Obrenovac, JKP „Obrenovac”, JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac, JKP „Toplovod” Obrenovac i JKP „Parking servis” Obrenovac. Razmatraće i Izveštaje o stepenu realizacije posebnih programa javnih i javno komunalnih preduzeća za period 1.01. do 31.12.2022. godine o korišćenju sredstava iz budžeta GO Obrenovac u 2022. godini.

Na dnevnom redu treće sednice skupštine je i rebalans budžeta opštine za 2023. godinu, kao i rebalansi budžeta javnih i javno komunalnih preduzeća gradske opštine Obrenovac za tekuću godinu, izuzev JKP „Obrenovac”.

Pred odbornicima Skupštine GO Obrenovac biće i Predlog odluke o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost, kao i Predlog rešenja o stavljanju van snage Rešenja usvojenog na prethodnoj sednici o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP za izgradnju Obrenovca o prodaji putničkog vozila Škoda „Octavia”.

Odbornici će razmatrati i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Toplovod” iz Obrenovca o kreditnom zaduženju kod AIK Banke a.d. Beograd, zbog prioritetnih investicija, odnosno sanacije primara u ulici Vuka Karadžića.

Treća sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, sa početkom u 9.00 časova.