Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u četvrtak 6. oktobra

Izvor: TAF

Foto naslovna:  Gradska opština Obrenovac (TAF)

Predsednik Skupštine gradske opštine Obrenovac, Milorad Janković, zakazao je devetu sednicu skupštine za četvrtak 6. oktobar.

Na dnevnom redu devete sednice skupštine je rebalans budžeta opštine za 2022. godinu, kao i rebalansi budžeta javnih i javno komunalnih preduzeća gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu.

Pred odbornicima će se naći i Izveštaj o izvršenju budžeta gradske opštine Obrenovac, za period 01.01.2022. – 30.06.2022. godine, kao i polugodišnji Izveštaj o radu  Skupštine  gradske  opštine, predsednika i Veća gradske opštine, njihovih radnih tela i uprave gradske opštine Obrenovac.

Na dnevnom redu su i polugodišnji Izveštaji javnih i javno komunalnih preduzeća, čiji je osnivač gradska opština Obrenovac, o stepenu realizacije godišnjih programa poslovanja sa finansijskim planom. Takođe i Izveštaji o stepenu realizacije programa javnih i javno komunalnih predzeća opštine Obrenovac o korišćenju sredstava budžeta opredeljenih po osnovu subvencija osnivača za period od 01.01. do 30.06.2022. godine.

Odbornici će, između ostalog, odlučivati i o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću “Obrenovac” na izvršenu procenu vrednosti kapitala, te o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora JKP “Obrenovac”, JKP “Vodovod i kanalizacija” Obrenovac i JKP “Parking servis” Obrenovac na raspodelu neto dobiti iz 2021. godine.

Po skraćenom postupku, između ostalog, pred obornicima će se naći Predlog odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu, Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar “Obrenovac”, sa tekstom oglasa o javnom konkursu i Predlog rešenja o obrazovanju štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

Sednica će biti održana u objektu bivšeg boioskopa “Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.