Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u četvrtak 29. juna

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Zgrada Gradske opštine Obrenovac (TAF)

Izveštaj predsednika GO Obrenovac o sprovedenim aktivnostima u cilju realizacije projekata po sporazumu sa EPS-om, izmena i dopuna prostornog plana GO Obrenovac, predlog strategije upravljanja rizicima GO Obrenovac i finansijski izveštaji JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac”, na dnevnom su redu četvrte sednice Skupštine GO Obrenovac, koju je predsednik Skupštine Milorad Janković zakazao za četvrtak 29. jun.

Po skraćenom postupku odbornici Skupštine GO Obrenovac će odlučivati o Predlogu odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove GO Obrenovac, kojom se, zbog podnete ostavke, Vesna Đoković, diplomirani prostorni planer, razrešava dužnosti predsednice Komisije za planove.

U redovnom postupku pred odbornicima će biti Predlog strategije upravljanja rizicima GO Obrenovac, kao i Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac” za 2022. godinu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP Sportsko kulturnog centra „Obrenovac”, o izmeni i dopuni programa poslovanja i finansijskog plana za 2023. godinu.

U nastavku rada odbornici će razmatrati izveštaj predsednika GO Obrenovac Miloša Stanojevića o sprovedenim aktivnostima u cilju realizacije projekata po sporazumu sa EPS-om, a koje se odnose na Projekat izgradnje glavne trase novog toplovoda Treće magistrale i Projekat uređenja centra grada sa pripadajućim komercijalnim sadržajem, pripremu urbanističko-arhitektonskog konkursa i izbor idejnog rešenja.

Na četvrtoj sednici Skupštine GO Obrenovac pred odbornicima će biti i Predlog Zaključka o davanju mišljenja na nacrt izmena i dopuna prostornog plana GO Obrenovac.

Četvrta sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, sa početkom u 9.00 časova.