Sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u četvrtak 23. marta

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Predsednik Skupštine gradske opštine Obrenovac Milorad Janković

Predsednik Skupštine gradske opštine Obrenovac Milorad Janković zakazao je drugu sednicu skupštine za četvrtak 23. mart.

Po skraćenom postupku, između ostalog, odbornici će odlučivati o Predlogu odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji GO Obrenovac, Predlogu odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP „Poslovni prostor” Obrenovac, Predlogu Rešenja o izboru i obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost, Predlogu odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara izborne komisііje GO Obrenovac u stalnom sastavu i Predlogu odluke o izmeni rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac.  

U redovnom postupku odbornici Skupštine GO Obrenovac odlučivaće o Predlogu odluke o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite na teritoriji GO Obrenovac, a potom i o Predlogu Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji GO Obrenovac za 2023. godinu.

Odbornici će odlučivati i o predlozima rešenja o izmenama programa poslovanja i finansijskog plana za 2023. godinu (rebalansu) za JP za izgradnju Obrenovca, JKP „Obrenovac”, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac, JP „Toplovod” Obrenovac i JP „Poslovni prostor” Obrenovac. Razmatraće takođe i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu posebnog programa za korišćenje subvencija iz budžeta GO Obrenovac za 2023. godinu za JP „Poslovni prostor” Obrenovac.

Pred odbornicima Skupštine GO Obrenovac biće i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na povećanje osnovica za obračun i isplatu zarada zaposlenih u JKP „Obrenovac”, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac, JKP „Toplovod” Obrenovac i JKP „Parking servis” Obrenovac.

Na dnevnom redu druge sednice Skupštine GO Obrenovac je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP za izgradnju Obrenovca o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u Bariču za potrebe proširenja groblja. Takođe, i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP za izgradnju Obrenovca o prodaji radne mašine rovokopača-utovarivača i putničkog vozila Škoda „Octavia”.

Odbornici će takođe odlučivati i o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac o dozvoli korišćenja i upravljanja uređenih prostora za parking u naselju „Sunce” i Ulici šestoj u Obrenovcu.

Pred odbornicima je, kao poslednja tačka dnevnog rada druge sednice Skupštine GO Obrenovac, i Predlog zaključka o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Javnih preduzeća GO Obrenovac za 2022. godinu i Analize poslovanja Javnih preduzeća GO Obrenovac sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju za 2022. godinu. 

Druga sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.