Sednica skupštine Beograda u četvrtak, 18. avgusta

Izvor: BETA

Foto naslovna: Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda (BEOINFO)

 

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je sednicu gradske skupštine za četvrtak, 18. avgust, a na dnevnom redu je, izmedju ostalog, Predlog odluke o načinu i postupku dodele stambene podrške ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sticanjem svojine na stanu izgradjenog sredstvima donacije Vlade Japana.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izmeni odluke o utvrdjivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Pred gradskim odbornicima će se naći i Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na nekoliko konačnih nacrta aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji glavnog grada.  

U skraćenom postupku sednice naći će se predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju v.d. direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, kao i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora i članova školskih odbora.  

Sednica će biti održana u zgradi Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6, s početkom u 10.00 časova.