Osma sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac u četvrtak 28. decembra

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Četvrti rebalans budžeta GO Obrenovac za 2023. godinu, godišnji programi poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač GO Obrenovac za 2024. godinu, uključujući i posebne programe za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac u narednoj godini, obrazovanje i imenovanje Komisije za planove na dnevnom su redu osme sednice Skupštine GO Obrenovac.

Po skraćenom postupku, odbornici će odlučivati o Predlogu rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove, Predlogu rešenja o obrazovanju Saveta roditelja ustanova sa područja GO Obrenovac za školsku 2023/2024. godinu, Predlogu rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac i Predlogu rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

U redovnom postupku pred odbornicima će biti Predlog prve izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžeta za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji GO Obrenovac za 2023. godinu i Predlog odluke o četvrtom rebalansu budžeta GO Obrenovac za tekuću godinu.

Takođe će odlučivati o Predlozima rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač GO Obrenovac za 2024. godinu, uključujući i Predloge rešenja za posebne programe za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac u narednoj godini za Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca, Javno preduzeće za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji GO Obrenovac, Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”, JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac, JKP „Toplovod” Obrenovac i JKP „Parking servis” Obrenovac.

Pored toga odlučivaće i o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora JP Sportsko-kulturni centar „Obrenovac“, o reprogramiranju duga po ugovorima između JP SKC „Obrenovac“ i „Iva plus“ d.o.o., Odbojkaškog kluba „TE Nikola Tesla i KUD „TENT“ Obrenovac, a koji su svi zaključeni tokom četvrtog kvartala 2022. godine.

Takođe u redovnom postupku, pred odbornicima će biti i Predlog programa rada Skupštine GO Obrenovac za 2024. godinu, Predlog odluke o godišnjem planu rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac za 2024. godinu i Predlog programa razvoja sporta na teritoriji GO Obrenovac za 2024. godinu.

Osma sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.