Neuspeo konkurs GO Obrenovac za izbor kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (AUDIO)

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, izdanje SKGO (TAF)

Nijedna prijava, odnosno predlog kandidata, nije podneta na konkurs GO Obrenovac za izbor kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave”, obavestio je odbornike predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković na drugoj sednici Skupštine.

Na osnovu Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (Etički kodeks) Skupštine GO Obrenovac, donete na poslednjem prošlogodišnjem zasedanju u decembru, a kojom je propisano formiranje Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa (Savet), Veće GO Obrenovac je 13. februara ove godine raspisalo Javni konkurs za izbor kandidata za članove Saveta. Kandidati su mogli da se prijave samostalno, uz potpisanu podršku 30 građana Obrenovca. Mogle su ih predložiti i stranke, odnosno udruženja građana, ukljućujući i verske organizacije. Ipak, do zaključenja konkursa, nijedan predlog, odnosno prijava kandidata nije stigla Konkursnoj komisiji.

„Ovom prilikom vas obaveštavam da je u vezi člana 7. Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave Skupštine GO Obrenovac, a kojom je propisano obrazovanje Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa, Veće GO Obrenovac dana 13.02.2023. godine raspisalo konkurs i da na isti nije podneta nijedna prijava, odnosno predlog kandidata, o čemu je Veće donelo Zaključak 17. marta 2023. godine”, rekao je Milorad Janković.

AUDIO: Obaveštenje o Zaključku Veća GO Obrenovac, sednica Skupštine GO Obrenovac, 23.03.2023. godine (TAF)

Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević je u izjavi TAF rekao da ga je iznenadilo da nije bilo predloženih kandidata, uzimajući u obzir da je konkurs bio „objavljen na sajtu opštine”, te da će svakako ponovo biti raspisan.

Predsednik Skupštine GO Obrenovac Miloš Stanojević (Foto: TAF)

„Mi smo doneli, pre svega, odluku da se raspiše konkurs za članove Saveta koji je bio javan i koji je bio objavljen na sajtu GO Obrenovac. Svi koji su bili zainteresovani, mogli su da se prijave, da dođu do opštine za potrebne informacije. Ja lično jesam malo bio iznenađen. Prosto, slušajući ljude da uvek neko ima neku primedbu ili uvek neko ima neki predlog, svako je imao mogućnost da se prijavi i da na neki način doprinese, da se iskaže. Međutim na taj konkurs se niko nije javio, tako da ćemo vrlo verovatno morati da raspišemo novi poziv za zainteresovane“, rekao je Stanojević.

AUDIO: Predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević o konkursu za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa (TAF)

Član Veća GO Obrenovac Aleksa Ivošević smatra da se građani nisu javili na konkurs i nisu predložili kandidate jer nisu prepoznali važnost Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa, te da je potrebno pojasniti građanima njegovu ulogu i značaj.

Članovi Veća GO Obrenovac Aleksa Ivošević (levo) i Novica Filipovac (Foto: TAF)

„Narod nije prepoznao koliko je to u stvari važno, pa se iz tog razloga nisu javili. Trebalo bi formirati komisiju koja bi dala neke sugestije da se to unapredi. Svakako (građanima) treba to pojasniti, jer nisu obratili pažnju“, rekao je Ivošević u izjavi za TAF.

Audio: Član Veća GO Obrenovac Aleksa Ivošević o konkursu za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa (TAF)

Predsednik Skupštine Obrenovca Milorad Janković takođe smatra da treba dodatno informisati građane o ulozi i značaju Saveta. Istakao je da je reč o telu koje samostalno donosi odluke, i dodao da je za rad u Savetu predviđena naknada, čega građani možda nisu bili svesni.

Predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković (Foto: TAF)

„Znate mi smo imali obavezu da raspišemo konkurs i raspisali smo ga. Niko se nije prijavio. Pravi razlog ne znam, da li to ljudima nije ušlo u uši da oni mogu na neki način da vrše praćenje i nadzor nad ponašanjem određenih ljudi na određenim mestima. Međutim, valjda to kod nas još nije sazrelo“, kaže Janković, i dodaje:

„Mi ćemo kao gradska opština, ali i Komisija za informisanje, najverovatnije raditi na tome da građane edukujemo i da ih uputimo da je to jedna dobra stvar koja je donesena. Da i oni malo razmišljaju. To (Savet) je telo koje radi samo za sebe i donosi samostalne odluke. One potom idu na Skupštinu i dalje se preduzimaju procedure. I kao i za svaki Savet predviđena je naknada (za članove) i razjasnićemo i to u narednom periodu“, rekao je Janković u izjavi za TAF.

Audio: Predsednik Skupštine GO Obrenovac Milorad Janković o konkursu za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa (TAF)

Za sada nije poznato kada će Konkurs za izbor kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa ponovo biti raspisan. Predsednik Skupštine Milorad Janković je potvrdio da će to biti učinjeno „u narednom periodu“.