JKP Toplovod Obrenovac: Tokom leta radovi na sanaciji primara u delu ulice Vuka Karadžića i omogućavanju novih priključenja na sistem daljinskog grejanja u Ulici Svetog Save

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Zgrada JKP Toplovod Obrenovac (TAF)

Sanaciju primara i zamenu delova sistema daljinskog grejanja (SDG) u delu Ulice Vuka Karadžića u Obrenovcu, JKP Toplovod” Obrenovac finasiraće sredstvima iz kreditnog zaduženja. U Ulici Svetog Save, MZ Dudovi, izvodiće se radovi na zameni starih cevi i priključenju novih korisnika, koji su omogućeni potpisivanjem Aneksa Ugovora o izgradnji Treće magistrale sa EPS-om.

Direktor JKP „Toplovod” Obrenovac Boris Ivković, objasnio je, u pisanom odgovoru za TAF, da će se radovi u Ulici Vuka Karadžića izvoditi u dužini od 450 metara „od zaleđa Maksi diskonta do raskrsnice sa Karađorđevom ulicom“ i trajaće 75 dana. Naveo je da JKP „Toplovod” Obrenovac već poseduje svu potrebnu projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu, te da će radovi biti završeni do početka grejne sezone.

„U pitanju je sanacija primara uz Ulicu Vuka Karadžića, prečnika 400mm koji se proteže od komore KO10, zaleđe Maksi diskonta, do komore KO11A, na raskrsnici Ulice Vuka Karadžića i Karađorđeve, u dužini od 450 metara trase, odnosno sa lukovima, skoro jedan kilometar cevi. Procenjena vrednost radova je oko 70 miliona dinara, a JKP „Toplovod“ poseduje građevinsku dozvolu i kompletnu projektnu dokumentaciju“, navodi Ivković.

Direktor JKP Toplovod Obrenovac Boris Ivković (levo)(Foto: TAF)

Reč je o cevovodu koji, po Ivkoviću, snabdeva energijom čitav centar „levo od parka“, na kome su česte havarije svake sezone, a poslednja je otkrivena 20. aprila ove godine. Kaže i da se radovima pristupilo jer se poklapaju sa radovima na novoj „Zelenoj pijaci“.

„Pored lošeg stanja cevovoda, dodatna motivacija da se na ovaj posao odlučimo ove godine, jeste i činjenica da će se u istoj ulici obavljati veoma obimni radovi na izgradnji nove „Zelene pijace“. Opravdano je da to iskoristimo da uradimo i ove važne radove, kako bi po završetku pijace i podzemna infrastruktura bila zamenjena. Da ovaj kraj grada, završetkom nove pijace postane novi simbol i „ukras“ Obrenovca. Radovi će trajati 75 dana, a svakako do početka grejne sezona, 15. oktobra, taj cevovod mora biti napunjen“, objašnjava Ivković.

Radovi na sanaciji cevovoda u ulici Vuka Karadžića, proleće 2022. godine (Foto: PrScreen TV MAG)

Radovi na povećanju broja priključaka u Ulici Svetog Save u naselju Dudovi

Kada je reč o radovima u Ulici Svetog Save u naselju Dudovi, Ivković je naveo da su oni omogućeni izgradnjom prve faze Istočne magistrale. Reč je o konzumu TP25C, za koje je takođe dobijena građevinska dozvola a javna nabavka će biti raspisana u narednom mesecu, do 10 juna.

„Prošle grejne sezone su se građani pred kraj Ulice Svetog Save već grejali sa SDG Obrenovca zahvaljujući izgradnji prve faze Istočne magistrale. Ona je omogućila da se nova količina energije, dovoljna za naredne decenije, dovede u taj deo grada. To je konzumno područje TP25B što je „najmlađi“ konzum našeg SDG. Odmah pored tih kuća, postoji tridesetak kuća naših sugrađana koji žive uz toplovodne cevi, a do momenta izgradnje Istočne magistrale, nisu imali nikakvu mogućnost za priključenje na SDG. Oni decenijama žive u uslovima koji su daleko ispod uslova koje imaju njihove prve komšije preko puta ulice, a osim toga, njihova individualna ložišta značajno zagađuju vazduh u tom delu grada. To su radovi za koje ste pitali, to je konzum TP25C i to su radovi za koji imamo građevinsku dozvolu i gde će se već do 10 juna raspisati javne nabavke. Očekivano vreme završetka radova je kraj januara 2024. godine. Osim novih priključaka, značajno je što se istim projektom vrši i zamena starih, nepouzdanih cevi za postojeće potrošače uz samu Ulicu Svetog Save. Ovi građani su imali probleme sa velikim brojem havarija usled starosti mreže, te i taj problem rešavamo ovim važnim projektom“, naveo je Ivković u svom odgovoru.

Foto: JKP Toplovod Obrenovac

Najavljujući ove radove, predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević je, na trećoj sednici Skupštine GO Obrenovac, rekao da se izvode na osnovu Aneksa Ugovora o izgradnji Treće magistrale toplovoda u Obrenovcu, te da će povećati broj priključaka „u zaleđu Ulice Sveti Sava u naselju Dudovi“. Stanojević je takođe istakao da će time biti ispravljena nepravda „prema žiteljima tog dela naše opštine“, koji za razliku od komšija pored kojih žive, nisu imali „mogućnost da koriste blagodeti našeg toplovodnog sistema“, te da će biti ugašen „dodatni broj individualnih ložišta koja su zagađivala vazduh dok traje grejna sezona“.

Direktor JKP Toplovod Obrenovac Boris Ivković i predsednik GO Obrenovac Miloš Stanojević (Foto: TAF)

Na pitanje TAF-a da li će se proširenje mreže SDG odnositi i na druge delove naselja MZ Dudovi, poput naselja Braća Jugović, direktor JKP „Toplovod“ Obrenovac Boris Ivković je odgovorio da je reč o nastavku radova od prošle godine i da se sada projektuje druga faza Istočne magistrale što je njen nastavak ka naselju Braća Jugović.

“Istočna magistrala je izgrađena prva faza do mesta gde smo stali prošle godine. Ona obezbeđuje energiju za Braće Jugovića i to za naredne decenije urbanističkog, demografskog i privrednog razvoja. Energija koju smo doveli u taj deo grada je više nego dovoljna za naredne decenije. U ovom momentu smo u projektovanju njenog nastavka, druge faze Istočne magistrale, koji se kreće upravo ka naselju Braće Jugović. O rokovima završetka pre svega imovinskih prava, pa projekta, a potom nalaženja sredstava i izvođenja, u ovom momentu nije odgovorno, ozbiljno i moguće govoriti. Konkretan konzum TP25C je po pravdi, tehnici i logici drugi odvojak sa izgrađenog dela prve faze Istočne magistrale i prošlogodišnji konzum TP25B je bio prvi odvojak i prvi konzum”, objasnio je Ivković u pisanom odgovoru.

JKP Toplovod Obrenovac – Logo

Podsećamo, radovi u Ulici Vuka Karadžića finansiraće se iz kreditnog zaduženja kod AIK Banke ad Beograd, za šta je JKP „Toplovod“ Obrenovac dobilo saglasnost na prošloj sednici Skupštine GO Obrenovac.

Reč je o kreditu do 70 miliona dinara, sa rokom otplate od 30 meseci, u jednakim mesečnim ratama, od datuma povlaćenja prve tranše, grejs (odloženim) periodom vraćanja od pet meseci i varijabilnom kamatnom stopom RKS+2% godišnje, po proporcionalnom metodu obračuna kamate. Kredit podrazumeva „namensku kontrolu korišćenja kontinuirano do isteka perioda raspoloživosti, na osnovu izveštaja supervizora prihvatljivog za Banku angažovanog od strane Klijenta, koji će biti dostavljani Banci pre puštanja svake tranše kredita u tečaj kao i uneti kontranalozi pre puštanja sredstava kredita“, navodi se Ponudi ponudi AIK Banke ad Beograd, priloženoj uz Odluku Nadzornog odbora JKP „Toplovod“ Obrenovac o kreditnom zaduženju.