Druga sednica Skupštine GO Obrenovac u petak 29. marta

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Povećanje osnovice za obračun i isplatu zarada zaposlenih u javno komunalnim preduzećima, godišnji programi poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač GO Obrenovac za 2024. godinu, uključujući i posebne programe za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac, proširenje groblja u MZ Stubline, usvajanje početnog likvidacionog izveštaja JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji, na dnevnom su redu druge sednice Skupštine GO Obrenovac, koju je predsednik Skupštine Milorad Janković sazvao za petak 29. mart.

Po skraćenom postupku, odbornici Skupštine će odlučivati o potvrđivanju mandata Renatu Cvetkoviću za odbornika Skupštine GO Obrenovac, Predlogu izmene rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji GO Obrenovac i Predlogu izmene rešenja o obrazovanju radne grupe za sprovođenje postupka analize i utvrđivanja nepokretnosti na kojima je grad Beograd nosilac prava javne svojine, a GO Obrenovac nosilac prava korišćenja.

U redovnom postupku odbornici će se najpre izjasniti o Predlogu plana postavljanja pokretnih privremenih objekata na području GO Obrenovac i Predlogu odluke o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JP „Poslovni prostor“ Obrenovac – u likvidaciji.

U nastavku sednice pred odbornicima će biti Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na godišnje programe poslovanja za tekuću godinu sa finansijskim planom za period januar – jun 2024. i projekcijom do kraja iste JP za izgradnju Obrenovca, JP za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji GO Obrenovac i JP Sportsko kulturni centar Obrenovac, uključujući i davanje saglasnosti na posebne programe ovih preduzeća za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac, do kraja juna 2024. godine sa projekcijom do kraja tekuće godine.

Takođe, odbornici će odlučivati i o Predlozima rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora JKP „Vodovod i kanalizacija Obrenovac, JKP „Toplovod“ Obrenovac i JKP „Parking servis“ Obrenovac o prvoj izmeni programa poslovanja i finansijskog plana za 2024. godinu, kao i o davanju saglasnosti na Predloge rešenja o prvoj izmeni posebnih programa ovih preduzeća za korišćenje sredstava iz budžeta GO Obrenovac za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine.

Odbornici Skupštine GO Obrenovac odlučivaće i o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora JKP „Obrenovac“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac, JKP „Toplovod Obrenovac” i JKP „Pakring servis“ Obrenovac o povećanju osnovice za obračun i isplatu zarada zaposlenih u ovim javno komunalnim preduzećima.

Na dnevnom redu druge sednice Skupštine GO Obrenovac su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji GO Obrenovac o povećanju nenovčanog kapitala preduzeća, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP za izgradnju Obrenovca o pokretanju postupka proširenja groblja u Mesnoj zajednici Stubline i Predlog odluke o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta GO Obrenovac za 2023. godinu.

Takođe, pred odbornicima će biti i Predlog zaključka o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština O Obrenovac za 2023. godinu, kao i Analize poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač GO Obrenovac, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju u 2023. godini.

Druga sednica Skupštine GO Obrenovac biće održana u objektu bivšeg bioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.