Danas peta sednica Skupštine gradske opštine Obrenovac

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Polugodišnji finansijski izveštaji o izvršenju budžeta opštine i realizaciji programa javnih i javno-komunalnih preduzeća za 2023. godinu, drugi rebalans budžeta za tekuću godinu, likvidacija JP Poslovni prostor” Obrenovac, raspodela neto dobiti javnih i javno komunalnih preduzeća po završnom računu za 2022. godinu, kao i dopuna odluke o Upravi GO Obrenovac, na dnevnom su redu pete sednice Skupštine GO Obrenovac, koju je predsednik Skupštine Milorad Janković zakazao za utorak 26. septembar.

Po skraćenom postupku odbornici Skupštine GO Obrenovac će odlučivati o Predlogu odluke o izmeni odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije GO Obrenovac u stalnom sastavu i Predlogu izmene rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost GO Obrenovac.

Takođe po skraćenom postupku, odbornici će se izjasniti i o Predlogu rešenja o obrazovanju radne grupe za sprovođenje postupka analize i utvrđivanja nepokretnosti na kojima je grad Beograd nosilac prava javne svojine, a GO Obrenovac nosilac prava korišćenja kao i o Predlogu zaključka o davanju pozitivnog mišljenja Nenadu Bjelici, odborniku Skupštine GO Obrenovac, za vršenje javne funkcije vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

U redovnom postupku, odbornici će najpre razmatrati Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta GO Obrenovac za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine, a potom i Predlog zaključka o prihvatanju polugodišnjeg Izveštaja o radu Skupštine gradske opštine, predsednika i Veća gradske opštine, njihovih radnih tela i Uprave GO za 2023. godinu.

Pred odbornicima će biti i polugodišnji Izveštaji javnih i javno komunalnih preduzeća, čiji je osnivač gradska opština Obrenovac, o stepenu realizacije godišnjih programa poslovanja sa finansijskim planom. Takođe i Izveštaji o stepenu realizacije programa javnih i javno komunalnih preduzeća opštine Obrenovac o korišćenju sredstava budžeta opredeljenih po osnovu subvencija osnivača za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine.

Odbornici će odlučivati i o drugom rebalansu budžeta opštine Obrenovac za 2023. godinu, kao i o rebalansima budžeta javnih i javno komunalnih preduzeća GO Obrenovac za 2023. godinu.

Na dnevnom redu pete sednice Skupštine GO Obrenovac će biti i Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora JP za izgradnju Obrenovca, JP „Poslovni prostor” Obrenovac, JP za unapređenje i zaštitu životne sredine Obrenovca, JKP „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac, JKP „Toplovod” Obrenovac, JP Sportsko kulturni centar Obrenovac i JKP „Parking servis” Obrenovac na raspodelu neto dobiti po završnom računu za 2022. godinu.

Pored toga, odbornici će odlučivati i o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JKP „Obrenovac” o pokriću gubitka i smanjenju kapitala preduzeća i o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Toplovod” Obrenovac o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2023/2024. godine.

Takođe, odbornici će odlučivati i o Predlogu odluke o dopuni odluke o Upravi GO Obrenovac i Predlogu odluke o pokretanju postupka likvidacije JP „Poslovni prostor“ Obrenovac.

Peta sednica Skupštine GO Obrenovac će biti održana u objektu bivšeg boioskopa „Palež”, u ulici Miloša Obrenovića broj 117, s početkom u 9.00 časova.