Američka vlada će u saradnji sa pravosuđem Srbije raditi na pravnoj pismenosti građana

Izvor: BETA

Naslovna fotografija: Pxfuel

Američka vlada će u saradnji sa relevantnim državnim institucijama i pojedinačnim sudovima u Srbiji narednih pet godina raditi na unapređenju pravne pismenosti građana i da pravosuđe više misli o njima.

Američka vlada, preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pokreće novi, petogodišnji projekat iz oblasti vladavine prava, koji će imati za cilj da pomogne građanima da se lakše izbore sa pravnim problemima, saopštila je Ambasada SAD u Srbiji.

U okviru projekta “Pravda za sve” USAID će sarađivati sa relevantnim državnim institucijama i pojedinačnim sudovima da bi u fokusu pravosuđa više bili građani, i to usvajanjem politika, procedura i svakodnevnih praksi jednostavnijih za sprovođenje.

U projekat će biti uključeni i drugi da bi građani bolje razumeli svoja prava i obaveze.

Radiće i na jačanju poverenja između delilaca pravde i korisnika pravosudnog sistema, na jačanju “proaktivnih glasova” koji žele da pokrenu pozitivne promene, na unapređenju poštovanja i neutralnosti onih koji rade u pravosuđu.

“Radujemo se saradnji sa pravosuđem i korisnicima njegovih usluga kako bismo pomogli Srbiji da nastavi važan posao na izgradnji pravosudnog sistema u čijem centru su građani”, rekla je direktorka misije USAID-a u Srbiji Bruk Ajšam povodom početka novog projekta.

Projekat “Pravda za sve” uključiće državne institucije kojima je mandat da garantuju vladavinu prava i jednak pristup pravdi, kao što su Ministarstvo pravde, pojedinačni sudovi i tužilaštva, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i kancelarije za besplatnu pravnu pomoć lokalnih samouprava.

U projekat će biti uključena i pravna zajednica: profesionalna udruženja, pravni fakulteti i organizacije civilnog društva, kao i građani.